Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
En solid invitasjonskultur

En solid invitasjonskultur

 
 
 
 
Publisert 18. Desember 2014
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!

I Lukas kapittel 14 forteller Jesus om et gjestebud. Herren i huset inviterer bredt og ber tjenerene sine hente gjestene inn når alt er klart. Men unnskyldningene hagler fra folk som ikke kan komme. Dette frusterer mannen, og gjør at han ber tjenerne sine på nytt gå ut å hente inn folk han ikke kjenner. Fattige og vanføre som han ikke omgås med til vanlig. Når heller ikke det er nok ber han tjenerene gå ut på gater og steder å nøde folk til å komme så huset kan bli fullt.

Denne lignelsen sier noe om Guds hjerte som banker for alle. Han vil at himmelen skal være full av folk, og han bryr seg ikke om det er fattige eller rike, kjente personligheter eller folk ingen aner hvem er. Han vil at alle skal komme til tro, og bli en del av hans rike.

Drømmen må også være at dette hjertet reflekterer kirkene våre. Et hjerte som er åpent for alle, som leder til en menighet der alle inviterer og involverer mennesker i sine liv i hverdagen og inviterer mennesker til kirken, så flere kan få smake Guds kjærlighet og begynne å følge ham.

For å skape en slik invitasjonskultur i menigheten er det spesielt 3 faktorer som er viktig. 

1. Kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker

En kanadisk pastor jeg hørte for noen år tilbake sa: - Når jeg møtte Jesus forelsket jeg meg i mennesker! Han forklarte hvordan Guds kjærlighet hadde møtt ham når han følte at han fortjente det minst. Han sa at når denne betingelsesløse kjærligheten gikk opp for ham kunne han ikke annet enn å elske menneskene han møtte på sin vei. Når vi tar imot Guds kjærlighet, begynner Guds hjerteslag for alle mennesker å prege oss. Når vi lever nært på mennesker som ikke ennå har erfart denne kjærligheten vil det bli naturlig å invitere disse både til å møte kirken, men først og fremst til å møte Jesus. Det viktigste for å skape en invitasjonskultur i kirken er derfor å leve nært på Gud og mennesker, for da vil det å invitere komme av seg selv uten å bli anstrengt eller påtatt.

2. Attraktive gudstjenester

For at folk skal få lyst til å invitere med venner, kollegaer, naboer og lignende i menigheten er det viktig at man gjør sitt beste for å holde gudstjenester som er godt planlagt og gjennomført. Verdens beste budskap fortjener at vi gjør vårt beste for å gjøre budskapet tilgjengelig og forståelig for folk som ennå ikke kjenner Jesus. Mange tror at dette handler om å strippe gudstjenesten for Jesusfokus og formidling av hele bibelens budskap. Jeg tror snarere det handler om å være bevisst å kommunisere de eldgamle vakre og radikale sannhetene i bibelen på en måte som vanlige mennesker kan forstå. Jesus hadde himmelen, men kom ned til oss fordi han elsket oss. På samme måte må vi elske mennesker nok til å kommunisere med dem. Om folk i menigheten er trygge på at det som er overnaturlig blir forklart og kommunisert på en forståelig måte, vil de ha lettere for å invitere sine venner. Jeg snakker ikke om søkervennlighet i form av å dysse ned budskapet, men snarere ved å elske folk nok til å ta dem med på reisen og forklare hvorfor vi gjør det vi gjør i gudstjenesten.

3. En inkluderende kultur

En gutt i vår menighet besøkte Salt Bergenskirken for litt over to år siden. Han var ikke kristen da, men noen venner hadde invitert ham med til menigheten. I slutten av gudstjenesten tok han imot Jesus. Han synes det var en fin tale, og fin sang, men det han sier var mest avgjørende for valget hans var kjærligheten han opplevde gjennom menighetens medlemmer, og måten han ble tatt imot på. Evangeliet er det som frelser. Men om vi snakker om en kjærlig og inkluderende Gud, men slår ihjel budskapet ved å ikke inkludere mennesker så jobber vi imot budskapet. Guds kjærlighet blir håndpåtagelig gjennom folk som både sier og lever budskapet.

I disse juletider, la oss inspirere hverandre til invitere bredt, det kan bety en hel verden av forskjell og et nytt liv for den du inviterer!

   

 

 
 
Powered by Cornerstone