Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap

Om å stå under lederskap

 
 
 
 
Publisert 02. Oktober 2014
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!

I Norge har mange allergi mot å stå under lederskap. Misnøyen kan blant annet komme av dårlige erfaringer, og av at man anser lederskap som synonymt med maktutøvelse, og er redd for å bli misbrukt. Bibelsk lederskap er imidlertid snarere tjenerskap. Lederen søker å lede på en måte som gjør at man når målene, samtidig som man løfter frem det beste i folk og får de til å blomstre på reisen. Slike ledere er det både godt og rett å tjene under.

Det er bibelsk å stå under lederskap, og vårt mål bør være å gjøre det enkelt for våre ledere og pastorer å lede. Dette fungerer når det er en gjensidig respekt mellom ledere og medarbeidere, hvor begge parter forstår hverandres roller og verdi, og søker å få frem det beste i hverandre.

Her kommer noen tips om hvordan du kan forholde deg til dine ledere på best mulig måte.

1. Hva slags lederskap vil du stå under?

Det er dessverre nok av eksempler på ledere som utøver alt annet enn tjenende lederskap. De driver maktutøvelse og utnyttelse. Å oppleve at du kan stå inne for det dine ledere formidler og måten de leder på, er viktig. Til tross for uenighet om ulike temaer, stil, uttrykk og liknende, er det viktig at du opplever å bli behandlet rettferdig, og at det er en tone av takknemlighet og gjensidig respekt. Et annet sunt tegn er at dine ledere også har noen de står ansvarlig overfor, ved å stå i et større nettverk.

Hvis det du drømmer om å bygge, er helt fjernt fra hva ledelsen i menigheten ønsker, kan det også være smart å reflektere over om du er på rett plass.

2. Hvilken leder skal du forholde deg til?

Er det pastoren din du skal kommunisere med, er det en bestemt person i lederteamet, eller er det en annen som er din nærmeste leder? Dette skaper tydelighet, og gjør at man kan unngå frustrasjon i kommunikasjonen.

3. Gjensidig respekt, takknemlighet og ydmykhet.

Pastorene og lederne dine har ofte gått lengre enn deg, og har erfaring du ikke har. Til tross for at dere kan være uenige på visse punkter, er det viktig å anerkjenne hjertene deres for å bygge kirke og nå mennesker. Pass på at du ber for og oppmuntrer mer enn du utfordrer og stiller spørsmålstegn. Det er ikke din jobb å forandre lederne dine, men på en god måte gi tilbakemeldinger om det skulle være noe. Ditt utgangspunkt er ikke at du ”hjelper til”, men at du selv tar eierskap til drømmen og bygger etter den! Lederne dine skal oppleve at du tjener med en takknemlig holdning, og setter pris på å få lov til å være med å bygge kirke sammen med dem.

Forutsetningen for å lede, er selv å anerkjenne at du vil bli ledet. Selv Jesus sto under lederskap. Han sier blant annet i Joh 5,19: ”Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen.” Fil 2, 6-9 ”Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjeners skikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.” Jesus tok på seg en tjeners skikkelse, og derfor ble han opphøyd. Vi står selv først og fremst under Guds lederskap, men vi skal setter pris på å stå ansvarlig for sunne ledere, som vi står sammen med, og som hjelper oss å nå vårt potensiale.

Heb 13,7-8 i The Message sier: ”Appreciate your pastoral leaders who gave you the Word of God. Take a good look at the way they live, and let their faithfulness instruct you, as well as their truthfulness.” På norsk betyr det; sett pris på lederne dine, vær takknemlig for dem, og ha deres utholdenhet som forbilde. Be for lederne dine, og oppmuntre dem så mye du kan!

4. Vær løsningsorientert overfor lederne dine.

Ikke kom bare med utfordringer, men også løsningsforslag, og spør om råd med utgangspunkt i det.

5. Ikke informer lederne over deg på detaljnivå.

Pastoren din trenger ikke å vite at ”Thomas” ikke kan spille bass på fredag. Om du løser detaljer sammen med lederteamet ditt, og heller informerer pastorene og lederne dine om de store fokusområdene som er viktige for dem, hjelper du dem å verne om tiden sin, så de heller kan fokusere på de store linjene.

6. Gi dine ledere rett til å justere og utfordre deg.

Da blir du strukket og formet som leder, og kan lede i tråd med den oppgaven og det mandatet du har fått. Det kan gjøre vondt å bli justert, men det er bedre at de som kjenner deg, bryr seg om deg og vil deg det beste, coacher deg, enn at andre utenforstående gjør det. Du vil modne og bli klar for å utøve bedre lederskap gjennom dette.

7. Tilfør lederne dine energi, fremfor å tappe dem.

Dette handler blant annet om:

a. Timing. Vær bevisst på timingen i forhold til når du tar opp ting med lederen din. Ta for eksempel ikke opp praktiske utfordringer, rett før et viktig møte eller gudstjeneste, der lederen din skal tale eller lignende, og har behov for å fokusere på det. Det gjelder også når du ringer, og sender sms. Spør gjerne om det passer at du ringer, før du durer i gang med det du har på hjertet. Kan noe vente til dagen etter, når lederen din har kontortid, eller til neste planleggingsmøte, så vent, av respekt for tiden, privatlivet og familielivet til lederen din.

b. Jobb jevnt og trutt med din egen motivasjon og innstilling. Din leder skal ikke måtte motivere deg fra uke til uke i tjenesten din. Som leder bør i stor grad ha en ”egen motor”.

c. Ikke si ja, når du vet at du ikke kan få gjort oppgaven. Det er frustrerende og energitappende, å forholde seg til folk som ikke holder det de lover. Da er det bedre å si; ”det får jeg ikke til”, for så å overraske positivt.

d. Gi tilbakemelding så snart du kan på beskjeder fra lederne dine, enten det er på sms, mail, eller lignende. Skulle du ikke ha tid til å gjøre noe med det umiddelbart, så gi beskjed om det, og gjerne med en input på når du ser for deg å ha en løsning eller et svar klart.

e. Prioritér og sett av tid til det du har lovt å være med på. At du er trofast og til å regne med er viktig. Skulle du ved en anledning bli forhindret, så avtal med lederne dine hvor god tid i forveien de vil ha beskjed. 15 minutter før samling er ikke ok. Det er frustrerende!

f. Kom i tide til avtaler og møter. I kirken vår har vi en slogan som her: ”On time is too late!” Kom heller litt før, og vær med å skap en god atmosfære, enn å komme heseblesende godt over tiden. Her har vi alle syndet en eller to ganger, men får denne kulturen utvikle seg, blir det å komme for sent i stadig større grad unntaket fremfor regelen.

g. Finn løsninger på hvordan du skal klare å komme tidsnok, og få gjort det du har ansvar for, fremfor å bare komme med en unnskyldning. Prat med lederne dine om det er noe de kan gjøre for å gjøre det enklere for deg å utrette det du skal. Be om en tydelig arbeidsbeskrivelse og forventninger, og samtale og juster om dette er realistiske forventninger i forhold til din stillingsstørrelse osv.

8. Konstruktiv kommunikasjon.

Det man er uenig om, drøfter man bak lukkede dører. Utad er det din overordnede leders ord som gjelder, slik at ikke gis sprikende signaler fra lederskapet. Skulle du over tid være totalt uenig med lederen din, er det viktig å drøfte dette og hva dere kan gjøre for å forandre det.

Vær bevisst på å ikke fremstå som en ”besserwisser” i ledermøter. Bruk heller god tid til å lytte, for så å dele noe når du virkelig har noe på hjertet. Vær bevisst på ”tonen” din i forhold til lederne dine. Du kan muligens ha rett til å være frustrert, men be Gud om hjelp til å møte ledelsen med respekt og oppriktig kjærlighet. Da er det større sjanse for at også budskapet når frem. Forsøk å bidra så godt du kan, så du heller løfter og gjør det enkelt for lederne dine, fremfor å være en byrde. For å balansere dette, vil jeg oppmuntre deg til å utfordre og strekke lederne dine om du har viktige tanker som bør opp "på bordet". Det viktige er å komme med et ydmykt og rett hjerte inn i samtalen og møtene.

9. Kommuniser med lederen din om behovet for kontakt.

Sørg for gjensidig forståelse for hvor ofte dere ønsker å treffes. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med lederen din, om du ikke har hørt noe. Ikke klag på lite kontakt, men ta kontakt!

10. Anerkjenn og vis takknemlighet over å kunne samarbeide med lederne dine.

Snakk også varmt og pastorene, lederne og menigheten når du besøker andre menigheter. Dette er ikke bare for å vise at du er takknemlig for dem, men og for å sette et eksempel for den andre menigheten om at det er gull å sette pris på sine ledere. La oss ha en sjenerøs kultur som setter lederne våre høyt, så de holder ut lenge, og gjør en maksimal jobb!

 

 
 
Powered by Cornerstone