Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen...medarbeider.Pastor med ansvar for barn i Jesus Church, Kåre Skuland

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen...medarbeider.

 
 
 
 
Av Kåre Skuland
Publisert 05. September 2014
Sliter du med å få nok frivillige til barnearbeidet i menigheten? Pastor med ansvar for barn i Jesus Church, Kåre Skuland, gir deg sine 10 beste tips til hvordan du kan snu den trenden.

Det er på tide med en ny frivillighetsrevolusjon! Og løsningen er ikke mer kunstig økonomisk åndedrett til menigheter, foreninger og lag fra en overfylt statskasse slik at vi kan ansette en ny person i 40%. Løsningen er å forløse en ny tro på betydningen og nødvendigheten av å tjene! Frivillig tjeneste gir ny mening med livet til den som opplever hverdagens rutiner meningsløse. Frivillig innsats flytter folk fra tilskuerbenken til deltagertroppen. Medarbeiderskap gjør at mennesker får en mulighet til å utvikle talenter og gaver som jobben deres aldri vil forløse. Frivillige mennesker som uselvisk tjener i sin menighet og i sitt nabolag åpner medmenneskers hjertedør for evangeliet som ingenting annet. Frivillig arbeid er den troendes tjeneste. Det er å gjøre prestetjeneste for Gud. Det er å være en kristen.

Men hvorfor står det da ikke lange køer av mennesker som melder seg til tjeneste og som er villige til å gjøre hva som helst? Svaret ligger i lederskapet. Svaret ligger hos meg som er barneleder. Min fremste praktiske oppgave som leder av barnearbeidet i Jesus Church er å forløse frivillige medarbeidere.

I Jesus Church har vi mange ivrige, frivillige tjenere, og trolig er rundt 50 mennesker involvert i en eller annen tjeneste i forbindelse med vår søndagsgudstjeneste. Likevel mangler jeg en del medarbeidere når høstsemesteret starter på grunn av flytting og ”naturlig avgang”.

Her er listen med punkter som jeg tar utgangspunkt i denne høsten for å fylle rekkene med frivillige arbeidere i ukene som ligger foran oss. Og ved Guds nåde vil jeg ha flere medarbeidere enn vår turnus krever – og nok folk til å utvide barnearbeidet når vi nærmer oss julehøytiden.

10 grunner til at du (og jeg) har for få frivillige i barnearbeidet:

1. Du spør ikke.

Årsak nummer én til at du ikke har flere frivillige medarbeidere i barnearbeidet er at du ikke spør folk på tomannshånd om å bli med. Uke etter uke må du invitere, invitere og invitere. 

2. Du ber ikke til Gud om frivillige.

Hva sa Jesus at skulle gjøre når det var ”få arbeidere”? -Vi skulle be Høstens Herre drive arbeidere ut.

3. Du sprer ikke visjonen.

Mennesker trekkes mot visjoner. Slutt å bruke setninger som ”vær så snill og hjelp meg…” og begynn å bruke setninger som ”mulighet til å påvirke, utgjøre en forskjell, verdens viktigste mennesker”.

4. Du beveger deg ikke utenfor barnesonen.

Du må være der de voksne er dersom du skal verve voksne. Møt opp på ungdomssamlinger, eldretreff, ektepardager og overalt hvor du kan møte potensielle medarbeidere ansikt til ansikt.

5. Du har ikke kontakt med menighetens ungdomsledere.

Ungdommer er som krutt i et barnearbeid. Bygg en tett kontakt med ungdomslederne og få drahjelp av dem til å engasjere ungdommene i barnearbeidet.

6. Du beholder ikke de frivillige som du allerede har.

Dersom utskriftningen av medarbeidere stadig er stor (og det er den i Oslo), vil du alltid ha for få. For å bremse dette er det to ting som er viktig: Følelsen av å tilhøre et team pluss at tjenesten oppleves lystbetont. Gjør alt du kan for å skape en kultur av fellesskap og moro.

7. Du følger ikke opp de som har vært engangsmedarbeider på enkeltarrangementer.

En effektiv måte å forløse frivillige på er å være bevisst på å spørre nye folk like etter at de har vært med å hjelpe til på spesielle enkeltstående satsninger – for eksempel Barnas Dag, Julekonserten, Påskespillet, og den årlige søndagsskoleturen.

8. Du har ikke skaffet nok ”inngangsposisjoner”.

Du må organisere og skape flere enkle jobber i barnearbeidet – små praktiske oppgaver som de fleste klarer uten å blunke, og på den måten kan de bli kjent med barnearbeidet og de andre medarbeiderne. Snart er de klare for større ansvar.

9. Du er ikke i en menighet med en tjenerskapskultur:

Jeg er glad for at jeg er i en menighet der nesten alle oppgaver ligger på de frivilliges skuldre. Men dersom det meste av det som gjøres på en søndag i din menighet utføres av ansatte, så er kanskje ikke frivillighet en del av din kirkes DNA. Da er det tid for å starte en prosess sammen med hele lederskapet, og begynne den spennende og nødvendige reisen mot avprofesjonalisering og en frivillighetsrevolusjon.

10. Du oppmuntrer ikke de frivillige til å få med seg andre.

Slipp dine frivillige løs til å verve sine bekjente. De har relasjoner og innflytelse i sirkler som du ikke har kontakt med.

Har du ikke nok frivillige, så fortvil ikke. Vi er mange som sitter i den båten. Jeg har flere titalls mennesker jeg må innrullere de neste ukene for å få kabalen til å gå opp og mine vyer til å bli virkelighet. Men klarer vi å fjerne disse veisperringene så vil vi komme mye raskere i mål.

 
 
Powered by Cornerstone