Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Har du knekt koden?
Copyright
: Shutterstock

Har du knekt koden?

 
 
 
 
Publisert 28. August 2014
Stadig flere menigheter supplerer sin visjon, kultur og strategi med det de kaller en kode. Hvorfor?

Visjon, oppdragsbeskrivelse, kultur og strategi er etter hvert velkjente lederskapsbegreper også i menighetssammenheng. Nå kjenner imidlertid stadig flere menigheter behovet for å utdype dette med en kode. Vi spurte pastor i OKS, Thomas Åleskjær, hva som er bakgrunnen for deres ”OKS-kode”.

- Visjoner og kulturformuleringer kan ofte si ting som er veldig selvfølgelig og opplagt, på grensen til kjedelig. Omtrent som når politikere stadfester at "vi må satse på skole," noe det er nesten umulig å være uenig om. En kode kan tillate seg å være litt frekkere og spissformulert og til og med si noe om hva vi IKKE tillater eller hva vi IKKE praktiserer. Jesus var ved mange anledninger opptatt av å definere hva han IKKE var kommet for, for eksempel: "Jeg er ikke kommet for rettferdige, men for syndere," eller "Jeg er ikke kommet for å dømme verden, for å frelse", etc., sier Åleskjær.

- Begrepet "kode" er jo kanskje mer kjent fra andre type miljøer som "uskrevne regler". Helt slik er det ikke, men det har noe med akseptabel og ikke-akseptabel atferd å gjøre. Paulus sier til Timoteus i 1. Tim 3:15 - "…så skriver jeg slik at du kan vite hvordan en bør oppføre seg i Guds hus, som er den Levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll." - Faktisk er Timoteus-brevene stappfulle av "kode". I kirken snakker vi da selvsagt om en kode som bygger opp, styrker hjertet i menigheten, noe som oppmuntrer og produserer tro, ikke en dunkel og utrygg kode som skaper frykt og avstand, avslutter Åleskjær

Flere av de norske menighetene som har valgt å formulere en kode, har latt seg inspirere av internasjonale menigheter som har gått foran med å definere sin kultur på denne måten. En av foregangsmenighetene på dette er Elevation Church, som har sitt hovedsete i byen Charlotte i USA.

De begrunner sin kode slik: ”Verdiene vi styrer etter som menighet har sitt utgangspunkt i vår visjon om å nå mennesker med det livsforvandlende evangeliet. Ved å sette ord på våre verdier bidrar vi til en felles overgivelse til å se mennesker som per nå lever på avstand fra Gud bli oppreist til å leve et nytt liv med Jesus. Ettersom vi vokser som menighet kan disse verdiene endre seg noe, med utgangspunkt i våre erfaringer, seire og nederlag. Vi tror ikke disse verdiene er rette å følge for alle menigheter, men disse verdiene sier noe om hva som er unikt med Elevation Church. Vår kode er helt enkelt 10 verdier som hjelper oss å holde fokus på veien mot å gjøre visjonen vår til virkelighet.

 

Les OKS-koden og Elevations Church sin kode som eksempeler her:

http://romerikskirken.no/?aid=9093090

https://elevationchurch.org/our-code

 

Spørsmål:

Burde deres menighet formulere en kode for å tydeliggjøre hvem dere er og hvordan dere vil jobbe for å oppfylle visjonen for deres menighet?

I så fall; Hva er viktig for dere? Hvordan ville ordlyden i deres kode være?

 

 

 

 
 
Powered by Cornerstone