Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
La barna få personlige Guds-opplevelserCamilla Evenstad i aksjon som barnelovsangsleder
Copyright
: Filadelfia Kristiansand

La barna få personlige Guds-opplevelser

 
 
 
 
Av Camilla Evenstad
Publisert 21. August 2014
Hvordan hjelper vi barna til å få gode erfaringer med Gud?

Å være sammen med barn gjør at vi stadig lærer noe nytt om Gud og oss selv og får stadig nye perspektiver på livet. Det gjør meg også ydmyk og jeg stiller meg selv spørsmålet; hvordan opplever barna Gud?

Det jeg beundrer mest hos barna er at de ekte og ærlige. Barn er mer åpne og har ofte ikke de samme fordommer som oss voksne. Derfor er det jo særdeles viktig hva som blir gitt dem.

Jeg tror vi alle som er troende syntes det er viktig at barna våre får erfare hvem Jesus er. Vi ønsker at de ikke bare skal høre om Jesus, men at de virkelig skal bli kjent med Han og få oppleve Guds nærvær. Det vil gi de smaken av noe som de aldri vil glemme. Men hvordan legger vi tilrette for slike erfaringer da?

”Barna er akkurat som oss, bare litt mindre”

Under et seminar om barn sa Føbe Edvardsen noe som virkelig fikk meg til å tenke; ”Barna er akkurat som oss, bare litt mindre”. De har med andre ord de sammen lengslene som oss etter å erfare Gud, og kanskje til og med enda større lengsler. Men hvordan kan jeg som mor og barne- og familiearbeider legge til rette for og åpne opp for at nettopp dette skal skje? Og hvordan opplever barn Gud, i våre samlinger eller hjemme når ”natta-bønnen” blir bedt? Hvordan ser ekte hengivende lovsyngende barn ut? Er det først når de står med lukkede øyne og løftede hender at vi virkelig kan se at de er blitt berørt av Gud? Eller er det at barna er velopdragne som er tegnet? Kan de oppleve Gud når de danser med hverandre eller bør det være mer rom for stillhet å høre etter hva Gud vil si? Opplever de Gud forskjellig fra oss? 

Ulike former for takknemlighet

Vi vet jo at takknemlighet til Gud vises på så mange måter. Det gjøres gjennom å tjene, lovsynge, danse, takke og på så mange andre måter. Barn er ulike, så det vil alltid være en bredde i forhold til hvordan opplever Gud og gir ham takk. 

Uansett hvordan barna erfarer og takker Gud, er det viktig for oss voksne å være bevisst vår rolle som tilretteleggere for barnas Gudsopplevelser.

Eli er et godt eksempel på at vi trenger noen som har opplevd Gud selv for å vise de yngre vei.  Samuel ”kjent ennå ikke Herren” står det i 1.Samuelsbok 3.7. Gud ropte på Samuel, men han gjenkjente ikke Guds stemme. Det var først etter Elis oppfordring at Samuel svarte: ”Tal, Herre, din tjener hører.” Det viser at vi som foreldre og ledere må gjenkjenne når Gud vil ha plass i samlingene og livene våre, og gjøre barna oppmerksomme på det.

Jeg har opplevd i noen barnesamlinger at om vi legger til rette for at barna kan være stille å høre fra Gud, er det helt tydelig at det er mye godt som kommer frem. Når vi gir anledning til at barna kan takke i mikrofonen er det helt naturlig å takke for familien og at de har mat. Av og til kan køen nesten blir for lang. Dette er tydeligvis noe som er viktig for dem!

Gud er på ingen måte bare for de smarte, eller for de som er over 12 år, eller bare for de som kan lese bibelen. Gud lengter etter samfunn med hver og en, inklusiv barna. La oss ikke stå i veien med våre mange talenter og kompetanse på kreativ formidling. Må vi bruke våre gaver og erfaringer til å legge til rette for at Gud kan komme også på barnesamlinger og ved sengekanten når nattbønnen blir bedt, så barna kan få gjøre sine egne personlige erfaringer med Jesus.

 
 
Powered by Cornerstone