Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Vi trenger hundrevis av slike!

Vi trenger hundrevis av slike!

 
 
 
 
Av David Hasseløy
Publisert 29. Mai 2014
Pinsebevegelsens Lederråds hårete mål forteller oss at vi trenger hundrevis av nye menighets, barne- og ungdomsledere. Hvor skal vi finne dem hen?

På Led14 annonserte Pinsebevegelsens Lederråd noen hårete mål. Det skal plantes 50 nye menigheter i bevegelsen innen 2020, og innen samme tidsrom skal alle norske pinsemenigheter ha levende barne- og ungdomsarbeid.

Jeg lar meg inspirere av drømmen. Menigheten er verdens håp, og derfor trenger hver bygd og by i Norge levende forsamlinger, med barne- og ungdomsarbeid som vitner om en god fremtid. Det beste ligger foran for Norge, og sammen kan vi skape forandring.

Men den siste tiden har jeg grublet fælt på hvordan denne visjonen skal bli virkelighet. For om man skal starte nye menigheter og barne- og ungdomsarbeid trengs det ledere som reiser seg.

For et par uker tilbake underviste jeg på Bibelskolen Substans sammen med Alexander Botn, ungdomspastor i Pinsekirka Filadelfia Ålesund, og Sandra Bjørnø, ungdomsleder i Filadelfiakirken i Oslo. De leverte til gangs, og jeg tenkte at dette lover godt for fremtiden. Men i neste øyeblikk slo det meg at ikke fremtiden for Pinsebevegelsen er sikret på grunn av to slike dyktige unge ledere alene. Vi trenger flere titalls, ja, kanskje hundrevis av slike for at Pinsebevegelsen skal oppleve veksten som vi drømmer om.

Vi trenger hundrevis av slike!Ungdomspastor i Pinsekirka Filadelfia i Ålesund, Alexander Botn   Vi trenger hundrevis av slike!Ungdomsleder i Filadelfiakirken i Oslo, Sandra Bjørnø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmålet blir da: Hvordan finner man og trener disse lederne? Mine foreløpige tanker er følgende:

1. Hva har du i huset?

Pinsebevegelsen kan stimulere og inspirere til menighetsplanting, men grunnleggende er det ikke Pinsebevegelsen som skal plante menigheter. Det er pinsemenigheter som skal plante menigheter. Derfor er det spennende når Sigmund Kristoffersen denne uken inspirerer alle pinsemenigheter med flere enn 300 medlemmer til å plante nye menigheter. Det han indirekte ber om da, er at pastorene i dagens pinsemenigheter må se seg om i sine rekker for å lokalisere, trene og sende folk fra sin menighet til nye steder for å plante menigheter, og starte barne- og ungdomsarbeid. Det er en tydelig utfordring til storbymenigheter som Filadelfiakirken i Oslo, Pinsekirken Tabernakelet i Bergen og Betel Trondheim, men like fullt til større menigheter i mindre byer, som Filadelfia Vennesla, Filadelfia Drammen, Filadelfia Lyngdal, Arena Porsgrunn, og så videre. Det finnes garantert enkeltpersoner i de store pinsemenighetene våre, som burde sendes ut for å starte nye menigheter, ledere som sees, inspireres og følges opp av sine pastorer, og som når nye mennesker og nye steder med evangeliet om Jesus. Også mindre menigheter har mulighet til å gjøre dette tror jeg.

Filadelfia Kristiansand har også sendt unge ledere fra sitt ungdomsmiljø til i mindre menigheter i omegn for å drive deres ungdomsarbeid. Med god oppfølging fra sine ledere i modermenigheten har de blitt en redning for menigheter med mindre ressurser. Dette er også forbilledlig. Spørsmålene blir altså, hva har du som pastor i huset, og kan du sende noen fra deres ”hus” for å nå nye mennesker med de gode nyhetene?

2. Bibelskoler og treningsskoler.

Bibelskoler og treningsskoler er arenaer der man kanskje mer enn noe annet sted kan forme, trene og oppdage fremtidens ledere for menigheter og barne- og ungdomsarbeid. Enten har deres forsamling muligheter til å starte et trainee/”ettåringsprogram” eller en bibelskole/kveldsbibelskole og trene lederne selv, eller så henger dere på og ser etter ledere i bibelskolemiljøer både i inn- og utland for å oppdage ledere som kan lede morgendagens menigheter og barne- og ungdomsarbeid.

3. Oppfølging.

Når disse lederne er lokalisert og sendt, er det helt avgjørende at de får oppfølging, samtalemuligheter og forbønn, så de ikke bare kom ut i tjeneste, men så de også blir stående i tjenesten over tid. Målet må være at også nyplantingene blir sterke nok til å sende trene og sende ut nye menighetsplantere og ledere.

Jesus sa i Matt 9.37-38: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Denne utfordringen gjelder like fullt i dag.  Vi trenger hundrevis av arbeidere/ledere for å nå dette landet med Guds kjærlighet. Tar vi/du og jeg utfordringen om å lokalisere, trene og sende disse lederne?

 
 
Powered by Cornerstone