Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Kultur spiser visjon til frokost!Pastor i Intro Drammen og Oslo Andreas Hasseløy

Kultur spiser visjon til frokost!

 
 
 
 
Publisert 13. Mars 2014
Visjonen setter kursen, men det er kulturen som gjør at drømmen blir virkelighet, skriver Intro-pastor Andreas Hasseløy.

I Matteus kapittel 20 og vers 25-28 må Jesus nok en gang ta i tu med disiplene sine. Det kan virke som de har mistet helt fokus når de spør om hvem av dem som kan få sitte ved siden av Mesteren når de kommer til himmelen. Jesus responderer med å ganske skarpt og tydelig forklare dem hva som kjennetegner en Guds rike-kultur. Han forklarer at en som vil følge Jesus skal være mer opptatt av å tjene andre enn å herske. Men Jesus slutter ikke her. Han eksemplifiserer den kulturen han vil ha, ved selv å tjene disiplene, og ikke minst ved å dø for hele verdens synd på korset.

1.Kor 14 er det Paulus som er på ferde. Han har akkurat undervist menigheten i Korint om nådegavene og om viktigheten av å betjene hverandre i kjærlighet. I kapittel 14 er han imidlertid svært praktisk. Paulus forklarer hvordan bruken av nådegaver skal fungere i gudstjenesten, slik at det ikke blir kaos, men snarere blir til hjelp og oppmuntring for hver enkelt.

Vi ser med andre ord at både Jesus og Paulus var svært bevisste på å sette den riktige kulturen blant Jesu etterfølgere.

I menighetssammenheng er det blitt stadig mer populært å ha en nedskrevet visjon. En beskrivelse av hvem man er og hvor man er på vei. Utfordring kommer imidlertid når man skal sette denne visjonen ut i livet. For det hjelper lite å ha en visjon, om den ikke blir forankret i menighetens aktive.

Om man har en visjon om å være en åpen, varm og inkluderende menighet, men det i praksis ikke er noen av de aktive som hilser på nye mennesker som kommer på møtene, så blir visjonen snarere en illusjon enn en visjon.

Alle menigheter har en kultur, spørsmålet er imidlertid om den er bevisst eller tilfeldig. Når man har en visjon og kanskje til og med en nedskrevet idé om hvordan menigheten skal oppleves, med utgangspunkt i bibelens beskrivelse av den første menigheten, begynner jobben med å sette denne kulturen blant menighetens enkeltpersoner. Det finnes mange gode måter å gjøre dette på. Her kommer noen av mine tips:

For å sette den riktige kulturen i menigheten må jeg som leder:

1. Være kulturen. 

Folk gjør ikke det du sier, men de gjør det du gjør. Man kan ha en fin visjon, men det er livet man lever som blir "smaken" av miljøet. Ønsker man eksempelvis en menighet som kjennetegnes ved åpne hjem, starter dette med at du og dine ledere lever åpne liv og er sjenerøse med å åpne hjemmene deres for å slippe folk inn i hverdagslivet.

2. Snakke kultur.

Når dere har satt ord på hvilken kultur dere ønsker må du som leder artikulere den og snakke om den, både gjennom ord, bilder, video, osv. Snakk om den kulturen dere ønsker igjen og igjen og del den med stadig nye. Når du tror du har snakket nok om det må du allikevel si det igjen. Dette er nødt til stadig å være ferskvare.

3. Konfrontere ukultur.

Når den faktiske opplevelsen av å komme i kontakt med deres menighetsmiljø ikke stemmer overens med det dere har ønske om, må eventuell ukultur konfronteres. Å konfrontere ukultur behøver man ikke å gjøre på en vond måte som sårer mennesker. Et lurt tips kan være å stille spørsmål, for å få den eller de som setter en negativ kultur til å reflektere over hvordan dette preger menighetsmiljøet, og hva de kan gjøre neste gang for at det ikke skal gjenta seg. Andre ganger kommer du ikke utenom å være rett på sak, men sørg for alltid å konfrontere løsningsorientert, med et positivt fokus, og med et ønske om å ta menigheten i retning av drømmen.

4. Oppmuntre den kulturen vi vil ha.

Om du oppmuntrer den kulturen du vil ha, kan du i visse tilfeller unngå å måtte konfrontere. Når du løfter frem eksempler på enkeltpersoner og grupper som lever den kulturen man ønsker blir det lagt merke til og er med å spre en god kultur.

5. Trene kulturagenter.

Tren ledere som er bevisste på at de bygger, eksemplifisere og sprer kulturen dere som menighet ønsker å være kjennetegnet ved.

Tilslutt:

Vær bevisst kulturen i ditt liv, i din familie og i din menighet

Hva slags kultur har du/vil du ha/og først og fremst, vil Gud at du skal ha? Hvilke steg trengs å tas for å endre kulturen med utgangspunkt i Guds nåde?

Husk at du kan også kan sette en Guds rike kultur i din hverdag på din jobb, skole, studiested og i ditt nabolag. Det vil garantert legges merke til når du lever ut Guds godhet i handling og ord, og forstår at du ikke bare er menigheten på søndager, men at du er en Jesus-representant og er kirken der hvor du er i hverdagen også.

 
 
Powered by Cornerstone