Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Samtalen ledere gruer seg tilFoto: Shutterstock

Samtalen ledere gruer seg til

 
 
 
 
Av David Hasseløy
Publisert 05. Desember 2013
Hvordan håndterer man samtaler der man må konfrontere medlemmer eller medarbeidere?

En av de vanskeligste sidene ved lederrollen er når man må konfrontere medlemmer eller medarbeidere. Korrigering som omhandler kultur, holdninger og utførelse av oppgaven personen har, er en ting. Hvordan man gjennomfører samtaler som omhandler mer alvorlige hendelser er noe annet. Hvilke hensyn og prinsipper bør ligge til grunn når man skal samtale med noen som eksempelvis har stjålet penger fra menighetskassen, gjort grove overtramp mot medarbeidere, eller begått utroskap? Hvordan kan man hjelpe de involverte så de får gjort opp og kan få muligheten til å reise seg igjen?

Ti gode råd:

1. Bygg nære relasjoner til dine medarbeidere og medlemmer. Sørg også for å ha ledere rundt deg som er nært på de du ikke kan ha direkte kontakt med. Dette gjør det enklere å oppdage usunne trekk før det skjer noe alvorlig. Samtidig blir det mer naturlig å ta den vanskelige samtalen, fordi den som konfronterer allerede har en relasjon med vedkommende.

2. Bestem deg for å ta samtalen så snart som mulig, til tross for at det er en vanskelig situasjon. Denne typen saker blir ikke borte, og tar man ikke i tu med det blir det fort en «verkebyll» som bare vil bli verre.

3. Tenk nøye igjennom hvem det er mest naturlig at tar samtalen. Det beste er om den som tar praten er av samme kjønn. Man kan også vurdere om man skal være en eller flere som møter vedkommende man skal snakke med. Det er gunstig at den som tar samtalen har noe erfaring med lignende situasjoner.

4. Kontakt den som har gjort noe galt og be om en samtale. Det kan være gunstig å treffes på et sted der man er relativt trygg på å få være alene. Gjør man samtalen på en kafé eller på menighetskontoret kan dette skape en beklemt sitasjon som kan være uheldig for begge parter. Er været greit kan det erfaringsmessig være gunstig å gå en tur sammen.

Be til Gud om visdom og konsulter gjerne personer som har mer erfaring enn deg på området, før du går i samtalen. Gjør deg gjerne noen enkle notater så du husker hva du vil få sagt og formulerer deg på en god måte. Guds nåde og hjelp er hele forskjellen for å lykkes med å ivareta alle de involverte på best mulig måte.

5. Still først noen spørsmål om hvordan personen har det og bekreft den for det du opplever som positivt med han eller henne.

6. Forklar at det ikke er med et lett hjerte du tar samtalen, men at du har noe du har behov for å stille noen spørsmål om. I noen tilfeller kan det være greit å spørre vedkommende om han eller hun har noen tanker om hva det gjelder. Da får han eller hun mulighet til å bekjenne, og du kan unngå at personen opplever samtalen som et «angrep».

7. Still åpne spørsmål og vis at du er oppriktig interessert i å høre vedkommende sin versjon av saken. Når du har lyttet er det imidlertid viktig at du tør å konfrontere personen med din opplevelse av situasjonen og hva du vet. Forklar alvoret i det som har hendt og spør om vedkommende forstår hva han eller hun har gjort.

8. Forklar at både med Gud og mennesker er det alltid mulig å få tilgivelse, men at det som har hendt er nødt til å få praktiske konsekvenser. Avhengig av alvorlighetsgrad bør man samtale om hva som bør bli følgen av samtalen. Være seg om personen må avtre fra sin rolle, gjøre opp med andre involverte på ulike vis, eller må holde seg borte fra menigheten for en tid. Vis omsorg og godhet mot den som har feilet, samtidig som du er tydelig. Forklar også at du vil følge opp personen nært i tiden fremover og at ditt mål og ønske er at vedkommende skal reise seg igjen.

9. Sørg for å ha en god plan i forhold til oppfølging både for den som er ansvarlig for den leie situasjonen, og ikke minst for den eller de det har gått utover. Avtal hvordan du vil følge opp saken videre, på hvilke tidspunkt dette vil skje og hva du forventer at vedkommende gjør for å gjøre opp for seg. Ved alvorlige hendelser er det viktig at du også på forhånd har tenkt på om det finnes fagpersoner som du kan tilby spesiell oppfølging av.

10. Gi vedkommende en tidsfrist for selv å gjøre opp for seg, men underrett også om at du eller andre nøkkelpersoner vil komme til å ta kontakt med de som er blitt berørt av hendelsene. Pass også på at du har en plan klar for hvordan du og dine med-ledere skal ivareta disse personene. Det er de som er den mest utsatte gruppen.

Med disse rådene i bakhodet vil du kunne hjelpe mennesker til å få uheldige hendelser ut i lyset. Med Guds hjelp kan det bidra til å sette folk fri og bidra til at de får mulighet til å reise seg igjen.

 
 
Powered by Cornerstone