Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Hjemmet – trosopplæringens hovedarena!

Hjemmet – trosopplæringens hovedarena!

 
 
 
 
Publisert 28. Oktober 2013
Hvordan kan vi som menighet hjelpe foreldre til å lykkes med trosopplæringen i hjemmene?

Nesten 50 prosent av alle som tar imot Jesus Kristus som Herre og frelser, gjør det før de fyller 13 år. Cirka 80 prosent tar imot Jesus før de er 21 år. Hva gjør vi som menighet med disse tallene – Tar vi dem på alvor? 

Undersøkelser fra USA viser at det er foreldrene som har størst religiøs påvirkning på sine barn. Derfor er det viktig at vi som menighet hjelper foreldrene til å sette fokus på tro hjemme. Hele 81 prosent av ungdom fra USA sa at mor var en av de fem viktigste grunnene til at de trodde på Jesus. 61 prosent mente at far var en av de fem viktigste grunnene. 

Bibelen sier også noe om hvor viktig barn- og ungdomstiden er i trosopplæringen. I Ordsp 22,6 står det: «Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel.» 5.Mos 11,19 sier: «...du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.» 

Ut ifra disse opplysningene er det sjokkerende å høre om hvor labert det åndelige aktivitetsnivået er i hjemmene, blant kristne familier. Forskere spurte i en annen undersøkelse fra USA om hvordan det stod til med den åndelige aktiviteten i kristne hjem. Familiene ble spurt om de enten leste Bibelen sammen, ba sammen, leste andaktsbok eller snakket om Gud regelmessig i løpet av en uke. Hele 91 prosent svarte nei. Bare 9 prosent av de spurte hadde jevnlig åndelig aktivitet i hjemmet. 

Jeg tror at vi som menighet har gjort en feil. Vi har satset mye på alt som foregår i kirken, men vi har til tider glemt å hjelpe familier til å sette fokus på tro i hjemmene. Vi vet at hjemmet har stor betydning i barn og unges trosvalg, derfor vil jeg si som Ole Brumm: «Ja, takk begge deler». Ja, til tro i kirken og ja til tro i hjemmet. Derfor må vi som menighet være med å hjelpe familiene. Vi må inspirere foreldrene slik at de skjønner viktigheten av familiens åndelige liv. Troslivet bør leves ut i hverdagen, i hjemmet, og ikke bare i menigheten.

I Klippen Sandnes, hvor jeg jobber som barne- og familiepastor, prøver vi så smått som menighet å hjelpe familiene på banen. Jeg har lyst til å dele noen ideer som vi prøver å få til:

1) Etter hvert familiemøte får familien et «Ta med hjem»-ark, som gir noen ideer til hva familien kan gjøre for å ta tak i søndagens preken. Lappen inneholder enkle små spørsmål, fleip eller fakta og gjenfortelling av det vi har snakket om i kirka.

2) Etter hver familiegudstjeneste arranger vi "Vennekampen" i storsalen, mens de voksne får «foreldreinput» i kjelleren. Da har vi 15 minutters undervisning til de voksne om f.eks. «10 tips til barneoppdragelse», «10 tips til ekteskapet», «Hva er din oppdragerstil?» og «10 tips til bevisst mediebruk».

3) Klippen Sandnes har et «Tro i hjemmet - årshjul» som viser det vi ønsker å satse på gjennom året. Det er blant annet temakvelder, foreldremøter, tweens- og foreldresamling, samling for nybakte foreldre, bibelutdeling, samling for 2-åringes-foreldre og Hele familien-samling. Ideen er å ha ett arrangement i måneden. Noen arrangement er åpen for alle, mens andre arrangement er for inviterte foreldre og barn i en bestemt aldergruppe. 

Hjemmet – trosopplæringens hovedarena!

 

 

 

 

 

 

Vi skal ikke påstå at vi lykkes i alt vi gjør. Men vi har en plan, et mål med det vi gjør. Vi ønsker som menighet å hjelpe foreldrene på banen! Vi ønsker bevisste foreldre som tar troen på alvor.

Hjemmet – trosopplæringens hovedarena!

Jarle Waldemar er til daglig ansatt i Klippen, Sandnes som barne- og familiepastor, i tillegg fungerer han som barneevangelist og reiser rundt i landet og forkynner evangeliet gjennom sang, musikk, kreativ preken, drama og trylling. Waldemar er kanskje aller mest kjent for sine dvd-er med ”Jarle-TV” for barn, og for å ha skrevet flere bøker for barn, barneledere og voksne.  

 
 
Powered by Cornerstone