Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Endring er "livsnødvendig"

Endring er "livsnødvendig"

 
 
 
 
Publisert 14. Oktober 2013
Klar tale fra Pinselederen: En menighet som ikke er i endring er i en dødsprosess!

For noen uker siden var jeg innom og hilste på en menighetsleder som hadde passert 90 år og som fortsatt trodde på vekkelse. Veien inn til menighetslokalet var gjengrodd av gress og det var fortiden ingen virksomhet der. Menigheten hadde i sin tid vært vital, og til og med plantet en menighet noen mil unna.

Hva hadde skjedd?

Jeg kjenner ikke historien til menigheten og kan derfor ikke analysere den. Det kan ha vært både indre og ytre faktorer som var årsaken, men på et eller annet tidspunkt hadde det skjedd noe som skapte avvik i forhold til menighetens hensikt.

Nå er heldigvis ikke dette et eksempel på tilstanden i landet. Men det bør likevel mane oss til å være bevisst på faktorer som kan hindre vekst og framgang i menighetene. Hensikten med enhver menighet er oppdraget – misjonsbefalingen. Da er vekst og endring viktige faktorer og endringsvilje helt nødvendig for ikke å bli det en kan kalle verneverdige menigheter.

Gud vil vekst. All vekst kommer fra Ham! Derfor må vi være åpne for Den Hellige Ånds ledelse. Vi må forstå at det ikke er noen motsetning mellom å være åpne for Den Hellige Ånds ledelse og å være bevisst på nødvendige endringsprosesser i menigheten. Menighet er noe dynamisk – en organisme som lever og er derfor hele tiden i endring og utvikling.

Endringsvilje

Både bedrifter og organisasjoner lever i et samfunn som er under konstant endring. Vår jordklode er også i kontinuerlig endring. Endringer skjer på alle plan både i samfunnet og naturen. Og menighetene er ikke unntaket. Endring er faktisk nødvendig for å være i utvikling.

Min erfaring tilsier at det er best å ha endring i menigheten hele tiden framfor større endringer eller skippertak en gang i mellom. Store endringsprosesser er mye mer krevende og kan lett skape unødvendige konflikter med de konsekvenser det innebærer. Mitt genuine råd er å ha en åpen holdning til å være i kontinuerlig endring hele tiden. Da må en jevnlig og systematisk evaluere menighetens virksomhet, kultur og aktiviteter. Er de i samsvar med menighetens hensikt, visjon og verdier?

Det er klart det vil være et skjæringspunkt mellom et ønske om indre stabilitet og behovet for konstant å være i endring. Men det tror jeg vi må lære å leve med. For menighetens hensikt er viktigere enn stabilitet og tradisjon. Dette stiller store krav til lederskapet i menigheten som må være åpen for impulser utenfor menigheten og ikke minst oppdatere seg og være lærevillig. Å lede handler om evnen og viljen til å fornye og endre seg.

Så mitt enkle, men viktige budskap er:

Vær i kontinuerlig endringsprosess, framfor å gjøre større endringer som uansett vil komme uønsket eller ønsket med tiden.

 

Ta tid til å tenke på følgende historie:

Kristoffer Robin: ”Det er spennende å se på skyene. Se, der er en hest, og der er en støvel. Ser du noe, Ole Brumm?”

Ole Brumm: ”Ja! Der er en honningkrukke, og der er en honningkrukke til, og der er enda en...”

Kristoffer Robin: ”Ser du bare honningkrukker?”

Ole Brumm: ”Jeg ser ikke etter noe annet, jeg.”

 

Så hva ser du etter?

Prøv å se for deg menigheten om fem eller ti år. Hva ser du i framtiden? Hva vil du? Kanskje det er behov å gjøre noen justeringer allerede nå? Sett mål for å gå i den retning som du ser og vil arbeide fram mot.

La oss be og arbeide for en vitalisert menighetsbevegelse som består av friske og sunne menigheter som vokser. Da er endringsvilje og kontinuerlig leve i forandring helt nødvendig.

Det er ikke endringene i seg selv som er viktige, men resultatene fordi Gud vil vekst og framgang.

 
 
Powered by Cornerstone