Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Veien til en solid kollekt

Veien til en solid kollekt

 
 
 
 
Av David Hasseløy
Publisert 27. September 2013
Hvordan kan det å gi bli en av høydepunktene i gudstjenesten? Pastor Julian Melfi har gode råd.

Å skape en sjenerøs giverkultur er essensielt om man ønsker å se drømmen man har for menigheten gå i oppfyllelse. Under deler Pastor Julian Melfi fra Citygate Church i England sine beste tips for å skape en slik kultur i menigheten. 

Fokus

For å skape en sjenerøs giverkultur i menigheten må folket oppdage at:

A. Å investere inn i menigheten er en demonstrasjon av din takknemlighet til Gud, og din overgivelse til ham. Der er en respons på kjærligheten og sjenerøsiteten han har vist deg. Derfor er givertjeneste aldri noe man gjøre, men en respons på det Gud allerede har gjort for oss.

B. Ved å gi inn i menigheten, blir man en investor og deleier i menighetens drøm. Man har forstått menighetens strategi for å se visjonen gå i oppfyllelse, og derfor vil man bidra med sine midler så: søndagene blir flotte, bygningen er i god stand og vel så det, de ansatte og medarbeiderne i menigheten har det de trenger så de kan gjøre en best mulig jobb, og ikke minst for at man som forsamling skal kunne bidra langt utover sine egne vegger, og bety en forskjell både lokalt, nasjonalt og globalt osv.

C. Å gi er synonymt med det å få. Både ved at man selv blir velsignet av å leve sjenerøst, men også ved å få kjenne på gleden over å se at menighetens visjon går i oppfyllelse. Bibelen forklarer flere steder at den som gir han får. Lær folket gleden ved å leve et sjenerøst liv, inspirert av Guds godhet mot oss.

Helt praktisk

For å sette en slik giverkultur, ikke bare blant ledere, men i hele forsamlingen så er det viktig å:

1. Sette av tid i hver gudstjeneste til å dele noe kort, konsist og rett på sak om hvorfor vi gir. 3-5 minutter.  Fokuser på et poeng per gang du skal inspirere til å gi. Du kan ha en tale-serie om dette en gang i løpet av året, men rett før kollekten skal du bare gi inn et kort motiverende perspektiv i forhold til å gi til menigheten.

2. Dele et ord fra bibelen som underbygger hvorfor vi gir. Bibelen er full av gode ord om hvorfor givertjeneste, og konsekvensene av å leve et sjenerøst liv. For å ikke bruke for lang tid på tekstlesning, så referer gjerne kort til hva historien handler om, og les bare nøkkelvers.

3. Del gjerne historier fra din eller andres hverdag om gleden som kommer av å leve en sjenerøs livsstil, og om hvordan man kan stole på Gud, også på det økonomiske området.

4. Vær kreativ og gjerne visuell i din formidling av budskapet. Jo mer konkret man gjør budskapet, jo lettere er det å forstå, huske det og motiveres til å gi.

5. Unngå å bli for utfordrende, og forsøk på ingen måte å manipulere folk til å gi ut i fra skyldfølelse eller dårlig samvittighet. Det kan kanskje få folk til å kjenne at de må gi noe der og da, men skaper ikke en lyst til å bli en trofast giver over tid. Vi ønsker å hjelpe folk til å oppdage og forstå gleden over å gi, fremfor å skape en kortsiktig gevinst, som ødelegger for folks lyst og forståelse av å gi til menigheten i fremtiden.

6. Press ikke med at menigheten går dårlig, ”så derfor må dere gi”. Oppmuntre i stedet med visjon og glede over alt menigheten kan utrette om alle er med å bidrar.

7. Ta inn kollekten med fullt alvor, fokus og integritet. Det er en gudstjeneste å gi, og det er vårt ansvar som ledere hjelpe folk til å forstå dette, og lære dem å  ære Gud ved å gi, på en sunn og god måte.

8. Ikke lov folk noe du ikke har grunnlag for. Ikke en gang tøys med at ”folk vil bli millionærer ved å gi”, og lignende. Hold deg til det du har bibelsk grunnlag for. Som for eksempel at når vi forvalter det Gud har gitt oss, og søker Hans rike først, har han lovt at vi skal ha det vi trenger i livet, på alle områder, osv.

9. Ikke unnskyld deg, eller føl deg flau over at menigheten samler inn penger. Det er en velsignelse for folk å få være med å gi.

10. Gjør det enkelt å være med å gi, ved hjelp av alle hjelpemidler som er tilgjengelige. (Enten det er bøsser, kortterminal, sms-løsning etc. Red.anm.)

10. Takk folk for at de er med å gir, og er sjenerøse. Og feire de som er med å gir, og de som ser det som en tjeneste å bidra ekstra mye økonomisk, på samme måte som man feirer medarbeidere i menigheten, som har en spesiell tjeneste på andre områder.

11. Kollekten er ikke en del av gudstjenesten som skal skape en tynget stemning. Å gi til det Gud gjør på jorda er noe vi skal feire og se på som en gudstjeneste på lik linje med alt det andre vi gjør når vi samles. Skap glede rundt det å gi, syng en ”praise-låt” o.l. for å vise at det å gi er noe vi gleder oss over!

Veien til en solid kollekt 

Pastor Julian Milfe leder sammen med sin kona Sharon Citygate Church i Beckenham i England. Menigheten startet i 1997, og har siden det vokst  i antall og innflytelse og betydd en stor forskjell både lokalt og globalt.

 
 
Powered by Cornerstone