Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Snakk med hverandre!

Snakk med hverandre!

 
 
 
 
Av Jostein Krogedal
Publisert 21. August 2013
Jeg er overbevist om at verden hadde vært en bedre plass dersom vi snakket mer med hverandre. Ja, ikke om hverandre, men til hverandre.
Sosiale medier kan hjelpe noen med å tilfredsstille de sosiale behovene for å bli inkludert, sett og bekreftet, men i realiteten tror jeg de færreste blir «mettet» av den typen relasjoner. For selv om sosiale medier er en måte å holde kontakten på, så må vi kompensere med å være virkelige mennesker som er til stede, for at den relasjonelle tanken skal bli fylt.

Jeg blir overrasket over hvor nær jeg kan komme et annet menneske når jeg er til stede, lytter og gir en vanlig respons i en samtale.

Vårt største forbilde er selve eksempelet på denne måten å bygge relasjoner på. Jesus var et vanlig menneske og han snakket med mennesker. Han stilte spørsmål og fikk svar. Han hadde stadig ærlige samtaler med mennesker, samtaler som var usminkede og på ingen måte overfladiske. Det satte mennesker i frihet.

Eskalering

Konflikter oppstår hele tiden. Det er en del av livet, og vi behøver ikke å flykte fra dem og tro at verden er imot oss av den grunn. Det vi i stedet må arbeide mot, er tausheten som skapes om vi kjenner oss «tråkket på tærne».

Taushet skaper murer og eskalerer alle motforestillinger som måtte finnes. Å snakke sammen i en konflikt skaper broer. Det være seg på arbeidsplassen, familien og ikke minst i kirken. Når man snakker sammen, kommuniserer man følelser, lidenskap og holdninger som ikke kommer fram skriftlig. Ta derfor aldri opp konflikter via e-post eller sms. Det blir det bare rot av. Snakk heller med hverandre!

Gud snakket

Da Adam hadde spist av frukten, og sporet av fra hensikten med sitt liv, ble han taus og sluttet å snakke. Men Gud kom i den svale kveldsvinden og snakket som aldri før: «Hei Adam, hvor er du?»

Kanskje vi skulle lære noe akkurat her? Om for eksempel jeg eller noen andre sporer av, så snakker vi til og med med hverandre uten å vente. Til kona, medarbeideren eller Gud.

Autentisk

Som pastorer og ledere burde vi være autentiske og ærlige på alle områder og ikke bare fortelle solskinnshistorier, slik vi ofte gjør på Facebook.

Jeg husker godt en gang en profilert pastor i Norge mistet lappen. Han ble tatt av UP, for noe jeg også burde blitt tatt for mer enn én gang. Han stilte opp i kirken etter søndagens preken, og sa det som det var. Han var ærlig. Han demonstrerte en autentisk kultur. I en sunn kirke snakker folk sammen – på alle nivåer, mellom nivåer, subkulturer og familier.

En sunn kirke er slik. Den er ikke redd for konflikter, men er snarere redd stillheten som avstand skaper. Jeg snakker ikke om sosial pornografi, men om å leve og dele autentisk.

Husk at broer og ikke murer er et resultat av å snakke sammen. Uenighet er ikke farlig, men ærlig. Mangel på enhet skaper splittelse, og kan ødelegge hva som helst.

Tre K-er

I lederskap har jeg lært å være tydelig og relasjonell, og oppdaget at det skaper trygghet. Manipulering og kontroll er ødeleggende for relasjoner og det knebler kreativiteten. Derfor opererer jeg med tre k-er som leder. Det er «kaffe, kultur og konfrontasjon».

Kaffe er selve symbolet på relasjoner. Vi sitter rundt et bord, ikke i en sal, og deler livet og drømmer. Her fylles den relasjonelle kapitalen opp, og vi kommer nær hverandre og bygger broer inn til forskjellige verdener.

Kultur er et resultat av verdier som en gruppe har bestemt at er viktige for dem. Når vi deler verdier og er enige om det som en familie, kirke eller organisasjon, skaper det eierfølelse og enhet. Her er det mye begeistring og identitet.

Den siste k-en er konfrontasjon. Den er ikke farlig så lenge de to andre er på plass. Her er det dynamikken og spenningene som fører oss videre. Kreativitet skapes ofte der det finnes spenninger.

Mitt råd til oss er tydelig og klart: Snakk med hverandre! Da bygges broer mellom "min verden" og "din verden". 

 
 
Powered by Cornerstone