Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Lederskap uten aldersgrense?

Lederskap uten aldersgrense?

 
 
 
 
Publisert 08. Juli 2013
Har det å lede ungdommer og menigheter en aldersgrense, spør utviklingsredaktør i Korsets Seier, David Andre Østby.

Marcus Wallin går mot strømmen når han velger å bli ungdomspastor i en alder av 40 år. Det gjør også Osvald Instebø, som nylig ble valgt som konstituert hovedforstander i Tabernaklet, Bergen i en alder av 73 år.

DE SENESTE tiårene har samfunnet blitt gjenstand for en ekstrem alderssegmentering. Samtidig ser vi at de yngste favoriseres i jobbmarkedet. Likestillings- og diskriminerings- ombud Sunniva Ørstavik har uttalt at hun tror alder er grunnen til at mange ikke får jobber de er best kvalifisert til.

OFTE ER DET omgivelsene som begrenser oss. Men ofte diskvalifiserer vi oss selv før vi i det hele tatt har gjort et forsøk. «Siden vi ble pensjonister har intensjonen hele tiden vært at vi kan hjelpe til i menighetene,» sier Osvald Instebø. Her er den indre drivkraften sterkere enn de ytre alders-
begrensningene.

NORSKE MENIGHETER trenger ledere. Vi må våge 
å se på ledergaver framfor
 alder. For er det nødvendigvis slik at ungdom ledes best av en ungdom? Med alder kommer erfaring, og det er en ofte undervurdert kapital. Men desto eldre lederen er, desto mer innstilt må han eller hun være på å lytte til dem menigheten skal nå. Det kan være krevende for en godt voksen pastor å gjenkjenne behovene hos den yngre medlemsmassen. Her blir livserfaring kombinert med åpenhet for ny lærdom en avgjørende kombinasjon.

VI SIER OFTE at neste generasjon er den viktigste, men det vises ikke alltid i praksis. Ofte er det de yngste og mest uerfarne lederne våre som får ansvar for våre barn og unge. Og det er kanskje først når ungdomspastoren går av at han eller hun har opparbeidet seg den nødvendige erfaringen. Her er Marcus Wallin et godt eksempel på en mann, midt i den hektiske småbarnsfasen, som velger å bruke sin tid på å fostre en ny generasjon kristne.

VI MÅ IKKE sette en for høy terskel for lederspirene våre. Og mennesker skal få rom til både å vokse, prøve og feile. Men konsekvensene ved å feile overfor unge kan få langt verre konsekvenser enn overfor voksne. I verste fall kan ukloke valg og umodent lederskap støte ungdommer vekk fra menigheten i en avgjørende periode av livet. Og da kan veien tilbake bli lang.

DET ER I LIVET som i naturen en forskjell på å være moden og overmoden. Det siste unngår vi ved å
 sørge for at det er kjærligheten til dem
 vi skal tjene, og ikke alderen, som skal definere oss.

 
 
Powered by Cornerstone