Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Tidløse hemmeligheter for ledere i Guds rike. Del 1
Copyright
: Pressefoto Åge M. Åleskjær

Tidløse hemmeligheter for ledere i Guds rike. Del 1

 
 
 
 
Av Åge M. Åleskjær
Publisert 04. Juli 2013
Vi ba Pastor Åge Åleskjær dele sine beste råd i tiden, til dagens menighetsledere. Del 1 av 2 handler om å ikke la seg forvirre i liv og lære, men å holde stø kurs. Velbekomme!

Dette er det jeg aller helst vil si til ledere i dag:

 

1)  FEST BLIKKET PÅ RETT STED.

Det er mange røster som lyder, mange og delvis forvirrende trender og retninger vil søke å få din oppmerksomhet.

Derfor er det så befriende at det er Jesus Kristus som er hodet for legemet, Han er den første og den siste, Han er ALT og i ALLE.

-      Vi løper med blikket festet på Ham, Jesus!

Dette er helt avgjørende for en leder i Kristi kropp. Lederskap er innsatt av Ham. Det er Han som gav oss noen til apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere.

Det betyr at vi er helt avhengige av hyppig og direkte informasjon fra Ham som er hodet.

En leder er blendet av Jesus!

Paulus var blendet av Ham! Han møtte Jesus på en måte som gjorde at det han visste, hadde han ikke bare lært av andre.

Hebreerbrevet 12:2: «Vi løper med blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender.»

Kolosserbrevet 3:1-2: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe HVOR KRISTUS SITTER VED GUDS HØYRE HÅND. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.»

Dette er fullt mulig siden Ordet sier: «Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir omskapt til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.» (2. Korinterbrev 3:18)

En leder som har sinnet vendt mot det som er på jorden, vil etter hvert være helt på jordet!

 

2)  FORSTÅ BETYDNINGEN AV VISJONÆRT LEDERSKAP.

Det er helt avgjørende for en menighet å ha en klar retning, en tydelig visjon som visjonære ledere er bærere av og talsmenn for.

Paulus var en visjonær leder som fulgte Jesus som forbilde, og han var tydelig på å forkynne det han kalte «mine veier i Kristus.»

De menighetene han var leder og grunnlegger for, visste hva retningen deres var.

Vi forstod at Gud hadde kalt oss!

Paulus var i stand til å gi folket eierskap til visjonen.  Et eksempel var da han fikk synet om å dra til Makedonia. Hele flokken visste straks at alle sammen var involvert, De sa at «vi skjønte at Gud hadde kalt OSS til å forkynne evangeliet for dem.» (Apostlenes gjerninger 16:10)

Det var ikke bare Paulus som kunne si «jeg har en drøm,» selv om det var han som hadde sett synet. De kunne si: «VI har en drøm.»

Når mange drømmer den samme drømmen, er det noe mer enn en drøm.   

 

3)  HA BLIKKET FESTET FRAMOVER!

«Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran deg!» (Ordspråkene 4:25)

På en bil er det en STOR frontrute, men bare et lite bakspeil. Mange ledere har kjørt av veien fordi man bare ser i bakspeilet. Man styres av tidligere tiders mønstre, tradisjonen gjør at Guds Ord blir satt ut av kraft.

Jeg liker T.B. Barratts parole. Han sa:

«FRAM til urkristendommen!»

Dessverre kan ledere bli så opptatt av kirkehistorien at det blir et åndelig kvelertak. Vi beveger oss nå FRAM mot målet. Det ligger foran oss, ikke bak!

Jeg synes det er urovekkende med for mye fokus på teologi som ikke er fra Ordet, men fra såkalte kirkefedre noen hundre år tilbake. Dermed går man glipp av hva Ånden sier til menighetene I DAG.

Takk Gud for mennesker som Gud brukte under reformasjonen. Men det er jo flere hundre år siden!

Ved å ha blikket rettet framover, vil du også forberede den kommende generasjonen, slippe til unge ledere og fostre dem, og finne ut at alt har sin tid.

Det er viktig for en leder å takke for seg tidlig nok, fostre nye ledere som tar over, og fullføre sitt løp i en ny rolle der man gir videre den erfaringen man har. På den måten unngår vi forgubbing av lederskapet.

 

4)  IKKE BLI KASTET HIT OG DIT AV ULIKE LÆRESETNINGER

Efeserne 4:11-16 beskriver utviklingen i Kristi kropp fra start til mål.

Det starter med at Han som er hodet setter ledere i menigheten, og det avslutter med at vi vokser opp til Ham som er hodet, og hele legemet sammenføyes. Grunnvollen ble lagt av apostler og profeter, og hjørnesteinen er Jesu Kristus selv. Han er den første og den siste.

Underveis har det dessverre vært mye «slalomkjøring,» og Kristi kropp er blitt kastet hit og dit av ulike strømninger og vinder som blåser. Paulus sier at vi «ikke lenger» skal kastes hit og dit, men derimot vokse opp og bli modne. (4:14)

Derfor er mitt beste råd til ledere: «Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs.» Stø kurs er bedre enn å bli kastet hit og dit!

Noen ledere er som værhaner som snur seg med vinden som blåser. Mange merkelige vinder blåser i Kristi kropp. Mitt råd er: Lytt til ditt indre, din ånd vet egentlig hva som er ekte. La deg ikke fascinere av det merkelig eller merkverdige, det er ikke gull alt som glimrer.

GUD ER GOD! Han fører toppsteinen fram under høye rop: «Nåde, nåde være med den!»

 
 
Powered by Cornerstone