Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Bygg menighet, ikke bare ungdoms-miljø!

Bygg menighet, ikke bare ungdoms-miljø!

 
 
 
 
Publisert 24. April 2013
Hvordan kan ungdomsledere og pastorer stå sammen for å bygge "hele menigheten"?

 

For noen år tilbake, delte pastor i Sentrumskirken Sandnes, Per Eivind Kvammen, "10 punkter om hvordan bygge hele menigheten og ikke bare ungdomsmiljø", på en ”Ny Generasjon Ungdomslederdag”. Fokuset var, hvordan sørger vi for at folk som blir kristne i ungdomstida finner sin plass i kirken og blir der resten av livet. Aldri før har jeg sett ungdomsledere sitte lenger frem på stolen med spisse ører. Dette er en utfordring som veldig mange menigheter står midt oppe i!

Med tillatelse fra Kvammen har jeg fått lov å dele noen punkter fra det han delte. Håper de kan være til hjelp.

10 råd:
1. Tenk langsiktig. Det tar 2-3 år før du begynner å bygge noe. Får du vie 24-åringen som ble frelst i ungdomsmiljøet ti år før, er du inne på noe. Vil du bygge kirke og ikke bare miljø, må du være en ”stayer”! En leder som følger folk hele veien inn i voksenlivet!
2. Helt enkelt tenk; Jeg bygger ikke ungdomsarbeid. Jeg bygger menighet! Perspektivet vil forandre deg og jobben din!
3. Er det mulig at du som ungdomsleder kan bli en del av menighetsledelsen? Du må ha innflytelse, må sørge for at ungdomsmiljøet ikke bare er en aktivitetspark, men menighetens fremtid, og menighetens nåtid.
4. Voks ungdomsarbeidet inn i søndagsgudstjenesten. Når du nye mennesker, er du i kontakt med det som skjer. Unge mennesker er nært på folk som ikke tror på skole, studiested etc. Derfor setter det farge på/og gjør søndagen relevant når de er der. Menigheten må være lagt til rette for de som er unge. De unge må påvirke, ha ansvar for noe på søndag. Sitt langt frem med ungdomsgjengen på søndagene, og løft stemningen!
5. Dra på tur med pastor og ledelse. Dra til en kirke/menighet som er fremtidsretta, og som lykkes med nettopp å bygge menighet og ikke bare ungdomsmiljø.
6. Finn en inspirasjons ”møtepunkt” med resten av ledelsen i kirken, som alle kan koble sammen på: Bøker, konferanser, fokus etc.
7. Inviter hele ledelsen på fredag/ungdomsmøte, og evaluer etterpå.
8. Samkjør visjon, verdier, strategi, osv.
9. Ting må skje i rett ånd! Ingen konkurranse. Vi bygger sammen. Jeg er en tjener. Vi bygger dette sammen.
10. Prek kirke ikke bare ungdomsmiljø. Prek betydningen av menigheten. ”Jeg er menigheten”. Formidle til ungdommene at hele menigheten står sammen, og har en felles hensikt. 

Prat sammen ofte, og still gjerne spørsmål til pastoren.
Hva tenker dere med ungdomsmiljøet?
Hvem er målgruppa på søndagene?
Evaluer ut fra dette!
Hvordan kan vi få flere tenåringer på søndag? Etc.

Malaki 4.6., sier: ”Han skal vende fedrenes hjerter til barna og barnas hjerter til fedrene...”

Ved hjelp av disse tipsene og med hjerter fylt av kjærlighet respekt for hverandre, er bønnen at dere skal se forandring skje, og menigheten gå i en felles positiv retning!

 

 

 

 
 
Powered by Cornerstone