Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
S.M.A.R.T.E mål
Copyright
: Shutterstock

S.M.A.R.T.E mål

 
 
 
 
Av Lotta Svartdahl
Publisert 04. April 2013
Hvor mange smågrupper skal dere som menighet starte dette året?

Når Gud har gitt en visjon, er det smart å sette seg konkrete mål, for at man med Guds hjelp skal kunne se drømmen bli virkelighet. Også målene kan du la Gud inspirere deg til, når du skal sette dem. Under deler coach og medgründer av lederskolen, Lotta Svartdahl, gode verktøy for å sette smarte mål på veien mot drømmen:

Visjon er drømmen om en ønsket framtid. Målene er trappetrinnene som tar deg fra drøm til virkelighet.

Hva er et mål og hvordan vet man hvilke elementer gode mål bør inneholde? Hvordan vet man når man har nådd sitt mål? Hva betyr det å ha mål ut ifra et ledelsesperspektiv?

Man kan si at et mål er det resultatet som man ønsker å oppnå. Visjonen handler om en drøm om en ønsket fremtid. Målene kan man si er trappetrinnene man må gå for å oppleve at drømmen blir en virkelighet.

Å ha målsetninger er motiverende, og man føler at man yter mer når man har satt et eget personlig mål, eller om en gruppe har blitt enige om å oppnå et spesielt mål. Ved å se våre handlinger i lys av de mål vi har satt oss, er det lettere å velge hvilken vei vi skal gå og hva som er mest hensiktsmessig i forhold til hva vi vil oppnå.

Kriterier

Lewis Caroll skriver i Alice i Eventyrland: «Kunne du være så snill og fortelle meg hvor jeg burde gå nå?» «Det kommer svært an på hvor du ønsker å ende opp», svarer katten.

Hvilke kriterier må til for å vite om et mål er et mål?

Hersey og Blanchard (1993) har foreslått en god huskeregel for hvilke elementer gode mål bør inneholde. De kom opp med et akronym, og mener at målene må være SMARTE:


Spesifikke


• Motiverende

Ambisjonsrike

Relevante


• Tidsbestemte

Enkle

Spesifikke. Det handler om at målene bør være så presise som overhode er mulig. Da er de også målbare slik at man vet når man har nådd dem. Eks: Vi skal starte starte 10 nye smågrupper.

Motiverende. Mål er mest motiverende når man selv bestemmer, eller er med på å sette dem.

Ambisjonsrike. Vanskelige mål er mer motiverende enn lette mål, hvis de ikke er for vanskelige, men realistiske.

Relevante. Målene må kunne føre en 
person/menighet nærmere drømmen om en
 ønsket fremtid. Eksempelvis: Å bli en relasjonsbasert menighet, ved hjelp av en inkluderende kultur og gode smågrupper. Mao må målene være relevante i forhold til det overordnede fokus

Tidsbestemte. Målene kan være langsiktige og kortsiktige. Det viktige er at målene er tidfestet slik at for eksempel et lederteam vet innen hvilken tidsramme de vil at de 10 nye smågruppene skal være opprettet/"i gang". Da vet man hva man har å jobbe mot og når man skal være ferdig.

Enkle. Målene bør være så enkle å forstå som mulig, men ikke nødvendigvis enkle i forhold til å være lette å oppnå. Tydelige og utfordrende mål er mer motiverende enn lette mål. Det viktige er at de er enkle å forstå.

Kvalitet og kvantitet

Når målene er klare og spesifikke fremmer de prestasjonene mye bedre enn generelle og utydelige mål. Det er også viktig at målene er informert om, helst gjennom medvirkningsprosesser utarbeidet av dem som har gjennomføringsansvar. (Eks lederteamet/smågruppelederne)

Hvilke kriterier må til for å vite om et mål er et mål?

Målene bør ikke bare være kvantitative og målbare, men de bør også ha en kvalitativ dimensjon. Det betyr at man også setter ord på hvilken standard man ønsker å ha i for eksempel smågruppene. Når medarbeideren selv har en egen aksept for eller eierskap til målet øker målforpliktelsen og motivasjonen.

Hvordan sette mål?

Hva skal vi gjøre? Når skal vi gjøre det? Hvordan vet vi at vi har oppnådd det?; er viktige kriterier/spørsmål å stille, for å sette seg et godt mål.

Ledelse handler om å gi retning og å se resultater gjennom andre. Det er flott å se på de som hopper høydehopp. Hvor setter de listen? Det gir en god følelse når det er mulig å sette listen litt høyere etter hvert.

Undersøkelser viser også at tilbakemeldinger om resultater fører til større ytelser enn ingen tilbakemelding.

Isteden for å se på det vi ikke ønsker, er det bedre å fokusere på det vi ønsker mer av. Det vil si å sette mål som innebærer nærvær av noe vi ønsker oss. Hva er tilstede når målet er nådd?

Ved å sette mål, følger vi rådet: «Vent ikke på framtiden – form den!».

Yter mer

Et mål er de resultatene man ønsker å oppnå underveis mens man er på vei mot en ønsket framtid. De kan deles inn i hovedmål og delmål. Målene bør avklares og brukes underveis. For at målene skal ha størst mulig effekt, bør de være spesifikke, handlingsorienterte og målbare. Vi yter mer når vi har satt oss mål, og det blir enklere å ta valg idet vi har mål å prioritere i forhold til. Mål fører ofte til en «kreativ spenning» som fører menigheten eller personen fremover.

Referanser:

Choaching Hva, Hvorfor, Hvordan, Susan Gjerde

 • Ledelse, verktøy og virkemidler, M. E. Berg

S.M.A.R.T.E mål Lotta Svartdahl er kjent i Norge som sanger, forkynner, coach og kursholder. Sammen med sin mann, Aril Svartdahl har hun reist i hele Norge med de gode nyhetene, og blant annet vært med å etablere "Lederskolen" og diverse andre kurs for ledere. Lotta har en helt spesiell formidlingsevne, og har alltid hatt et hjerte for de som har fått en tøff start i livet.

 
 
Powered by Cornerstone