Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Et LØFT for menigheten!

Et LØFT for menigheten!

 
 
 
 
Publisert 01. Mars 2013
Trenger menigheten din et LØFT?

Når en vogn eller kjerre setter seg fast i et hjulspor trenger den et løft ut av hjulsporene. Man kan kjøre seg fast i negative tanke- og handlingsmønstre på mange områder.

Gro Johnsrud Langslet har utviklet LØFT – løsningsfokusert tilnærming – til bruk i organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Langslet har skrevet flere bøker om temaet og har stor erfaring med metoden i møte med organisasjoner.

Case

Sentrale spørsmål innen LØFT er Skala-, Unntaks- og Mirakelspørsmål. For lettere å forstå bruken av disse spørsmålene, skal vi benytte oss av en case som viser en enkel bruk av LØFT i en menighetskontekst:

Per har lang erfaring som pastor i flere menigheter, men bruker nå mer og mer av sin tid som coach, mentor og veileder i møter med menigheter og menighetsledere, individuelt eller i grupper. Han var nå invitert og skulle møte menighetsrådet i en mindre menighet som ønsket hjelp i videreutviklingen av arbeidet.

Ledergruppen ville gjerne fortelle Per om de utfordringene som menigheten hadde hatt de siste årene som forklaring på den tilbakegangen og stagnasjonen de hadde opplevd. Per visste allerede nok til å vite at det i denne situasjonen kunne være bra å bruke LØFT-metoden, så han takket høflig nei til mer av den bakenforliggende historien.

Skalaspørsmålet

Per vil først bruke «Skalaspørsmålet». Han ba derfor hver og en i ledergruppen å tenke igjennom sin egen opplevelse av nå-situasjonen i menigheten. Deretter skulle de plassere sin egen opplevelse på en skala fra null til ti, der ti var maksimalt av det de drømte om for menigheten de hadde ansvaret for. Null skulle gjenspeile en situasjon der alt var håpløst og det var like før de ville gi opp og trekke seg selv ut, eller styre menigheten mot en avvikling.

Etter noen minutters betenkningstid, lot Per alle i gruppen fortelle hvor på skalaen de hadde plassert menigheten. Gjennomsnittet lå på cirka 3, så resultatet var ganske nedslående. Dette var egentlig ganske bekreftende for hvordan de opplevde situasjonen. Det var jo derfor de hadde bedt Per komme å hjelpe dem. Ledergruppen tenkte at de nå endelig kunne fortelle Per hvorfor de trodde at resultatet var så lavt, men Per overrasket dem med å stille følgende oppfølgingsspørsmål: «Hvorfor satte dere ikke tallet lavere?» Alle som en var de overrasket over dette fokusskiftet. Nå måtte de, alle som en, hente fram positive ting som gjorde at de ikke hadde bedømt situasjonen lavere enn de hadde gjort. Energien i rommet steg etter hvert som vi fikk høre om de positive tingene som det tross alt var grunn til å glede seg over i menigheten.

Mirakelspørsmålet

Etter denne runden av gode historier, var det tid for Per å følge opp med «Mirakelspørsmålet».
«Jeg regner med at dere ikke er fornøyd med at menigheten skal fortsette å være en treer på skalaen. Hva tror dere vil være mulig, og hvor drømmer dere om at menigheten skal være på den samme skalaen fra null til ti?»

Etter litt tid ble gruppen enige om at et sted mellom syv og åtte sikkert kunne være mulig.
 Gruppen ble enige om at åtte var noe å strekke seg etter. Per ba dem tenke seg en situasjon der menigheten i løpet av natten går fra å være en firer til å være en åtter. «Det har skjedd et mirakel i løpet av natten, og nå vil jeg vite hva som gjør at den enkelte av dere oppdaget miraklet som hadde skjedd. Fortell meg hva du så, hørte og følte!»
Etter noe mer individuelt arbeid, ble det tid for den enkelte til å dele det de hadde sett, hørt og følt, og de skulle ikke la seg begrense av tanken på om det var realistisk eller ikke. Etter som drømmene ble fortalt og utdypet, steg stemningen i rommet ytterligere. Dette var inspirerende, og det var påfallende samstemmighet mellom de fram- tidsbildene som ble beskrevet. Det gikk opp for dem at det kanskje ikke bare var deres egne fantasi- bilder som ble konkretisert, men kunne det være Guds drømmer om menigheten og samfunnet rundt dem?

Visjonen som utgangspunkt

Menighetsrådet hadde i samarbeid med Per fått hjelp til å beskrive her-og-nå situasjonen og en ønsket framtid. Visjonen skal gi et mentalt bilde av en ønsket framtid, gi retning og skape engasjement, men det er dessverre mange som forstrekker seg i gapet mellom nå-situasjonen og visjonsbildet der framme. Hvordan skal de som menighet bevege seg fra å være en firer til å bli en åtter på skalaen? Ingen vet hvor lang tid det vil ta, eller hva som kreves, men retningen er satt og visjonen er oppnåelig med Guds hjelp.

Visjonen er et nødvendig utgangspunkt, men nå måtte ledergruppen og menigheten sette konkrete mål og legge strategier for å nå målene. Det må settes tydelige og oppnåelige delmål med klare målkriterier slik at vi fortløpende kan feire de mange og små seire. Min erfaring er at LØFT er et godt verktøy å bruke når det gjelder videreutvikling og mulighetstenkning i menigheten.

Et LØFT for menigheten!  Aril Svartdahl har mange tiårs erfaring som både pastor, inspirator og rådgiver for menigheter. Han er grunnleggeren av Lederskolen,  Magsinet Lederskap, og nå også "Coaching Summit". Idag jobber han som kurskoordinator for Sandvik FHS. Sammen med kona Lotta har han reist land og strand rundt med de gode nyhetene. Aril liker seg i friluft, og bruker også svært gjerne tid sammen med sine barnebarn.

 
 
Powered by Cornerstone