Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
«Kontinuerlige» menigheter
Copyright
: Foto: Oasen.org

«Kontinuerlige» menigheter

 
 
 
 
Publisert 15. Februar 2013
Pastor Eivind Jacobsen, gir deg tre nøkler til å bygge en attraktiv menighet for den neste generasjonen.

Generasjonsutfordring

Som pastor og menighetsleder møter en mange utfordringer. En av de største utfordringene jeg som relativt fersk pastor har møtt er knyttet til forholdet mellom ulike generasjoner i menigheten. Ofte preges menigheten av en eller to generasjoner. Disse generasjonene blir eldre og eldre, ofte uten at yngre mennesker kommer etter. De eldre evner ikke å bygge opp de yngre og slippe dem til.

Som en følge av dette går utviklingen i store bølger og nye generasjoner må “starte forfra” igjen og bygge opp arbeidet på ny. Alternativt starter de unge nye menigheter for i det hele tatt å få frihet til utvikle en stil og form som kommuniserer med en ny generasjon.

Samtidig ser vi at godt voksne mennesker med store ressurser sitter uten åndelige barn i sine menigheter. Som en følge av sin barnløshet er de utsatt for å bli selvopptatte, kritiske, loviske eller opptatt av ulike ”spesialiteter”. Alt mens barna strever hardt for å starte sin egen menighet med svært begrensede ressurser.

Vi som er middelaldrende ser ofte på oss selv som unge og det er vanskelig å forstå at de som er unge oppfatter våre former som lite attraktive. Mange unge forlater våre menigheter. Noen blir igjen, men ofte lar de seg ikke integrere i menigheten. De danner sin egen «menighet» på fredagskvelden og deltar ikke i andre samlinger. Gudstjenesten oppfattes som kjedelig og irrelevant.

Tykkhudet

I Oasen har vi vært i en prosess over tre-fire  år hvor fokuset har dreid mer og mer over på å skape en arena for den unge generasjonen i menigheten og da ikke minst i vår hovedsamling som er søndagsgudstjenesten. Dette har ikke vært noen enkel oppgave. Ingen endringsprosesser er enkle, spesielt ikke i norske menigheter, det tror jeg er viktig å innse. Den som vil lede større endringsprosesser i menigheten må være tykkhudet, noe som kan virke uforenlig med den tradisjonelle oppfattelsen av hyrdefunksjonen. Dette kan forklare noe av hvorfor pastorer i tradisjonelle menigheter kan finne det utfordrende å gå inn i slike prosesser. Belønningen er imidlertid uten tvil verdt prisen vi må betale.

Jeg vil i det følgende peke på noen elementer som jeg tror er viktige å få på plass om vi skal lykkes med å skape det jeg velger å kalle ”kontinuerlige” menigheter:

1. Rett fokus

I enhver familie så er det naturlig at det er de unge som får fokus når hele familien samles. Julaften er et godt eksempel på det. Selv om vi alle koser oss sammen med familien så er dagen på mange måter lagt opp med de unges behov i sentrum. Dette er nødvendig og naturlig. Det burde være like naturlig for oss i menigheten dersom vi ønsker å skape et miljø hvor unge og eldre er sammen og hvor ungdommen kan trives og utvikle seg.

Det kan synes som om mange tenker at menigheten er til for egne behov. De preges av en forbrukermentalitet. Derfor vil vi gjerne ha det slik. VI liker det. Jesus kom ikke for å la seg tjene men for selv å tjene og gi sitt liv for andre. Denne holdningen må prege oss som voksne og modne kristne.

Vi har flere besteforeldre i vår menighet som kommenterer det slik: ”Det er jo ikke helt min stil i møtene men jeg elsker å se mine barnebarn tilbe Gud!” Måtte vår brann etter å se våre barn vokse opp og tilbe Gud sammen med oss være større enn at vi skal ha det på ”vår måte”. Dersom ikke denne grunnleggende forståelsen kan trenge inn hos oss tror jeg dessverre det er lite håp for å lykkes med endringsprosessen.

2. Risikovillighet

Det er alltid en risiko forbundet med å slippe til de unge. Manglende erfaring og nye måter å gjøre tingene på gir rom for at ting kan gå galt. Det krever en viss risikovillighet og vilje til å ta støyten når ting ikke går som forventet. De unge trenger åndelige fedre og mødre som er villig til å stille seg i gapet og beskytte dem mot kritikk og negative tilbakemeldinger som vil kunne følge når de gjør ting på en annen måte en det som har vært vanlig.

Det kan også være tøft å måtte stå og forsvare deres stil og uttrykk i perioder underveis hvor ting ikke holder en kvalitet som vi er fornøyd med, og som gjør at kritikken som møter oss er høyst aktuell og begrunnet. Frykten for at misnøye fra den eldre generasjon skal føre til at økonomiske midler holdes tilbake er også en risikofaktor som er høyst relevant og som vi må være villige til å ta.  

3. Trygge ledere

En annen viktig suksessfaktor for å skape et miljø hvor de unge kan sette sitt preg på ting er at vi er trygge som ledere. Som pastorer og ledere er det vår største oppgave å ha et så tett og nært forhold til vår Far i himmelen at vi har all vår trygghet og vår tillit til ham og ikke søker trygghet i egne prestasjoner eller trenger å ha vår hånd på alt som skjer. Vi må elske det når de unge står frem og gjør ting bedre enn vi kunne gjøre selv. Faktisk finnes det ikke noe bedre enn å se sine barn overgå seg selv. Det er noe fantastisk og riktig for en far. Om vi ikke ser det slik ser vi kanskje ikke på våre ungdommer som våre åndelige barn. Eller vi kjenner ikke Gud godt nok som vår Far.

Heb 5:12 sier at vi alle etter så langt tid burde være lærere. Vi som har vandret med Gud i mange år skulle ta til oss dette ordet. Vi må slutte å se på oss selv som tilskuere og åndelige konsumenter og begynne å se på oss selv som mentorer, lærere og åndelige fedre og mødre som har én hovedoppgave: Å trene en ny generasjon med disipler og forløse dem inn i alt det Gud har for dem!

Bokanbefalinger:

”Who stole my church?” by Gordon McDonald (Amazon.com)

”Kryss over” av Paul Scanlon (Hermon)

«Kontinuerlige» menigheter
CopyrightFoto: Oasen.org
 

Eivind Jacobsen er pastor i Oasen Bibelsenter, som nå finnes i både Søgne og Mandal. Han brenner for å legge til rette for at den neste generasjonen skal få ta plass i menigheten, så de kan ta forsamlingene fremover mot nye høyder.

 
 
Powered by Cornerstone