Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Å lede små menigheter
Copyright
: Foto: KS

Å lede små menigheter

 
 
 
 
Publisert 06. Februar 2013
Hvordan kan vi best inspirere og hjelpe de små forsamlingene til å utnytte sine muligheter?

Når vi behandler temaet lederskap, går vi stadig i fellen å snakke til ledere som om de skulle stå i spissen for store mega-forsamlinger med overskudd på medarbeidere og ressurser, og mange på lønningslista. Temaer og eksempler henter vi gjerne fra utenlandske suksessmenigheter, som preges av vekst og framgang.

Det er lett å glemme at i vår norske virkelighet finnes det flest små lokalmenigheter der pastoren ofte leder på fritiden, og for- samlingen teller under 100 medlemmer. Om vi tar for oss Pinsebevegelsen i Norge, som er landets største frikirkelige nettverk, teller over halvparten av landets pinsemenigheter under 100 medlemmer og driftes utelukkende av frivillig innsats.

Når vi holder våre lederkonferanser og skal inspirere hverandre, er det viktig at vi tar utgangspunkt i sannheten om vår virkelighet. Bare slik kan vår ledertrening bli relevant og gangbar for de som skal hjem til sine lokale menigheter og sette ut i praksis det de har lært.

Små menigheter plassert i små nærmiljøer kan
utrette store ting. Det må
vi ikke se smått på. Kan-
skje burde vi sette fokus
enda mer på hvordan vi
kan inspirere og hjelpe de
små forsamlingene til å
utnytte sine muligheter, møte nærmiljøets behov, og inspirere til frivillig engasjement.

Det er viktig å ikke bare se begrensningene, men heller finne mulighetene i de mindre forsamlingene. En menighet på under 100 medlemmer i en mindre bygd, kan lettere få positiv innflytelse og bli en mer synlig bidragsyter i nærmiljøet, enn middels store menigheter i større byer. Er våre lederfora skreddersydd for ledere i mindre menigheter, eller er vi så blendet av det store at vi ikke ser potensialet i det lille? Hvordan kan vi inspirere pastorer og ledere i små menigheter til å se mulighetene i sin menighet og sitt nærmiljø, lære seg å utnytte ressursene og møte de behov som finnes i befolkningen i menighetens omkrets? Hvordan kan vi hjelpe menighetsledere som driver menighet på fritiden uten en krone i lønn, og som også utelukkende har frivillige medarbeidere å spille på?

Pinsebevegelsens og de andre kristne samfunnenes små menigheter er i flertall i Norge. Utfordringene de ofte har til felles er fraflytting, mangel på vekst, høy gjennomsnittsalder og lite eller ikke noe form for barnearbeid. Med gode rådgivere, mentorer og nettverk som inspirerer, vil mange av disse små menighetene kunne blomstre. ikke minst vil det være avgjørende å lære seg hvordan man skaper trivsel og delaktighet, slik at frivillig innsats på fritiden ikke skaper utbrenthet, men tvert imot gir glede og vitalitet.

En mindre menighet i en bygd på Øst- landet hadde ingen menighetsbarn lenger. i stedet for å sørge over en tapt generasjon, gikk de ut til skolebarna i bygda og inviterte dem til skolefri-klubb etter skoletid. Snart var pinselokalet fylt av bygdas barn, og de eldre travelt opptatt med å gi lekse- hjelp, gi omsorg og servere mat og drikke til bygdas framtid. Menig- hetens juniorarbeid ble revitalisert. Rundt i nærmiljøet våknet bygdas foreldregenerasjon og så hvor fantastisk flinke pinsemenigheten var til å ta vare på barna deres. En ny goodwill for pinsevennene resulterte i økt møtebesøk fra utenforstående.

Travle fritidsmenighetsledere trenger mentorer og fora som kan inspirere dem og gi dem idéer til hvordan de kan drive sin for- samling i møte med nærmiljøets mennesker. Kanskje burde vi investere litt mer tid til dem?

Å lede små menigheter
CopyrightFoto: KS
 

Anne Gustavsen er ansvarlig redaktør i Korsets Seier og lederskap.no. Hun er takknemlig over å få leve for noe som er større enn seg selv og inspirere andre til å gjøre det samme. Forøvrig er hun en lidenskapelig kaffedrikker, og itillegg lider hun av konstant utilfredsstilt reiselyst.

 
 
Powered by Cornerstone