Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget

De fem menighetssøkerne

 
 
 
 
Publisert 06. Februar 2013
Mennesker har ulike grunner til å oppsøke en kirke. Her presenterer vi de fem vanligste typer menighetssøkere. Noen av dem møter du kanskje igjen i kirken neste søndag?

I sin doktoravhandling identifiserte teolog Karl Inge Tangen ulike typer menighetssøkere, basert på egen forskning og sosiologen Margaret Archers forskning på livsstrategier. Her presenterer vi de fem vanligste typer menighetssøkere.

De fem menighetssøkerne 

 

Nærhetsøkeren: er mennesker som søker til kirken for først og fremst å finne fellesskap og identitet. en følelse av «hjemkomst» er typisk for denne typen, som identifiserer seg med kirken først og fremst på grunn av relasjonelle kvaliteter. Er gjerne en omsorgsperson som setter pris på den gode samtalen og opplevelsen av fellesskap og oppdager sin kirkes visjon gjennom møte med andre mennesker. Du finner dem: i cellegrupper og i mindre eller felleskapsorienterte menigheter.

De fem menighetssøkerne 

 

Karismatikeren: er mennesker som søker kirken som et ledd i en åndelig søken. Det er de åndelige faktorene som vil være viktigst når den åndssøkende velger et kristent fellesskap. Dette kan være mennesker som søker karismatiske menighetssammenhenger, men typen kan også søke felleskap og tilhørighet innenfor den nyreligiøse bevegelsen. er opptatt av å lytte til Gud og være ledet av Ånden i alt man gjør. Du finner dem: i karismatiske menigheter,
på oase-stevnet og i fornyelsesbevegelser.

De fem menighetssøkerne 

Tradisjonalisten: er sannhetssøkeren som identifiserer seg med kirken på grunn av dens teologi og undervisning. Disse menneskene har gjerne en lidenskap for sannheten og forsvarer gjerne «den rette lære» når anledningen byr seg. Tiltrekkes av en menighet eller et kirkesamfunn på grunn av teologiske standpunkter eller lære. Det er ikke mange av denne typen, særlig ikke i ungdomsgenerasjonen. Du finner dem: i etablerte menigheter og i tradisjonelle kirkesamfunn, som for eksempel den katolske kirke.

De fem menighetssøkerne 

Entreprenøren: er mennesker som ønsker å være med på å bygge og skape noe. De identifiserer
 seg med kirken basert på strategisk tenkning og ønske om å bety en forskjell i verden. De ser kirken som en mulighet til å gjøre noe sammen med andre for noe
som er større Enn seg selv, samtidig som de opplever utfordringer og personlig vekst. Det som skiller strategikeren fra nærhetssøkeren, 
er at den førstnevnte i større grad identifiserer seg med en felles visjon, og så forholder seg til andre i prosessen med å realisere visjonen. Entreprenøren er selvstendig, men kobler gjerne med andre særlig dersom det kan skape noe. Du finner dem: ofte i nyplantede menigheter, og under visjonære og tydelige ledere.

De fem menighetssøkerne
CopyrightIllustrasjoner: Shutterstock
 

Tenkeren: er«livsartisten» som ønsker å leve et helhetlig liv, ikke bare for sin egen skyld, men også for andres skyld. Er gjerne selvkritisk og stiller spørsmål til det han hører. Mange finner fram til kristen tro fordi den oppleves meningsfull og gir svar på grunnleggende livsspørsmål. Tenkeren kan være kritisk lojal, men likevel en engasjert kirke-bygger. Han/hun stiller selvkritiske spørsmål og søker å leve et helt liv der kirke skal kombineres med venner, familie og andre ting som oppleves viktig eller meningsfullt. Tenkeren sliter likevel med å finne en kombinasjon man er tilfreds med over lang tid. Du finner dem: på teologistudiene, i tradisjonelle kirkesamfunn, i søkervennlige sammenhenger og i nye menigheter. er åpen for mye så lenge det stilles spørsmål.

 
 
Powered by Cornerstone