Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Kunsten å bygge nettverk
Copyright
: Foto: Shutterstock

Kunsten å bygge nettverk

 
 
 
 
Publisert 04. Februar 2013
Gode ledere bygger nettverk. Men hva er det egentlig og hvordan gjør man det?

Nettverk består av ulike typer mennesker som vi har ulike typer relasjoner til.

Så og si alle av oss har et nettverk av familie, både kjerne- familien og storfamilien. Dette er nære, gode relasjoner. Men det er ikke familienettverk jeg vil ta opp i denne artikkelen. Det er mer de nettverkene vi som ledere trenger på ulike områder av livene våre. I denne sammenhengen handler nettverk om å koble mennesker med samme mål, visjon, yrke, karriere osv.

I vår sammenheng trenger man ikke å gå lenger enn til Bibelen for å se at nettverk er viktig.

Nettverk på ulike nivå

Et nettverk kan være både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noen opererer på alle disse fire arenaene, men de fleste er nok mer på lokalt og regionalt nivå. Jeg tror det er viktig som ledere å ha et nettverk som når lengre ut enn bare lokalt. Man har veldig mye å lære av å orientere seg i andre deler av landet og også i utlandet.

Et nettverk trenger ikke bety at man skal møtes en gang i måneden for å snakke sammen. Det kan like godt være at man møtes et par ganger i året, via telefon noen ganger eller at man avtaler å møtes på ulike konferanser og tar en prat.

Mennesker man er i nettverk med trenger ikke være dine nærmeste venner, men mennesker du velger å koble deg på for å lære og gi videre det du har av erfaring og kunnskap.

Hvorfor nettverk?

Jeg vil ta for meg følgende områder der nettverk kan være til hjelp for oss:


• skape dialog og refleksjon


• erfaringsutveksling

• være støttende


• være inkluderende

• være utfordrende

Skape dialog og refleksjon

Ordet dialog er et mye brukt ord i alle sammenhenger for tiden. Jeg tror vi som ledere trenger å bruke tid på dialog slik at vi kan reflektere både over eget liv og eget ståsted i mange områder av livet. Som kristen leder og forkynner tror jeg dette blir viktigere og viktigere framover. Vet vi ikke hvorfor vi mener det vi gjør, har vi lite å stille opp med. Et nettverk av ulike mennesker kan hjelpe oss til å se ting fra forskjellige sider og dermed gi oss større tyngde på eget ståsted.

Erfaringsutveksling

Vi som er ledere trenger også nettverk av mennesker som er i samme stilling som oss. Det er sant det mange sier, at det blåser på toppene. Da er det godt å ha mennesker man relaterer til, som har vært eller er i samme situasjon og som man kan speile seg i og hente hjelp fra.

Alt arbeid vi gjør kan bli bedre, og gjennom å møte andre mennesker som gjør ting på litt andre måter, vil vi kanskje endre egen praksis og bli en bedre og mer effektiv leder.

Være støttende

Mange etterlyser medvandrere eller mennesker som kan være støttende i ulike perioder av livet. Nye pastorer har mange ganger etterlyst noen som tok kontakt og spurte om det var noe de trengte hjelp til. Det samme gjelder nyansatte i barne- og ungdomsarbeid. Utfordringen her blir for etablerte nettverk å hente opp disse lederne som sårt trenger et støttende nettverk i denne perioden. For etablerte ledere tenker jeg at vi alltid må lete etter yngre og nye ledere, som vi kan være med på å hjelpe inn i de oppgavene og de tjenestene de ønsker å stå i.

Det er da neste punkt blir så viktig.

Være inkluderende

I mange sammenhenger har vi nok med oss selv og føler at dagene går uten at vi klarer å være så inkluderende. Kan- skje nabomenigheten har fått ny leder, men dagene går og vi inviterer ikke denne til det nettverket vi er en del av, og som de trenger. Vi omtaler oss selv som Guds familie, brødre og søstre, men det blir mange ganger bare et munnhell. Mennesker trenger at vi er inkluderende og tar dem med i våre nettverk. For mange er det lettere å få en invitasjon enn å invitere seg selv. En australsk leder kommenterte en gang at vi i Norge er så opptatt av at det er de samme menneskene som skal være i de samme gruppene, for da blir alt så trygt. Dette, sa han, skaper ikke vekst og utvikling, men stagnasjon. Dette er det motsatte av inkludering, det ekskluderer mennesker.

Være utfordrende

Dette punktet henger litt sammen med de to første punktene. Jeg tror det er viktig å koble seg på mennesker og miljøer som er med på å utfordre en som leder, og hjelpe en til å vokse både i sitt private liv og i den jobben en står i. Som leder er en med på å bane vei for andre, og dersom en selv ikke er i bevegelse, kan man også stoppe andre sin utvikling. Samfunnet er i en rivende utvikling, og jeg tror også vi som kristne ledere må være oss dette bevisst og utvikle oss på de områdene som er sunne og gode.

Leser man i Bibelen, er det utrolig hvordan Gud har utfor- dret mennesker gjennom tidene til å gjøre ting de aldri hadde tenkt de kunne, både ved at han snakket direkte til dem, eller gjennom andre mennesker. Jeg tror at ved å velge nettverk som utfordrer oss, vil vi nå mye lenger som ledere.

Kunsten å bygge nettverk
CopyrightFoto: Privat

 

Anne Hansli er personalleder på NLA Høgskolen og en av pastorene i Salt Bergenskirken, med ansvar for Barne- og familiearbeidet. Hun liker å lese ,strikke og løpe på tredemølle på treningsstudio. En god kopp kaffe med venner eller å ha noen av dem på middag, setter hun også pris på. 

 

 
 
Powered by Cornerstone