Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
– Pastorer må bli bedre ledereLÆRERE: Bente Sandtorp og David Aanje er lærere ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.
Copyright
: Anne Gustavsen

– Pastorer må bli bedre ledere

 
 
 
 
Av Anne Gustavsen
Publisert 24. April 2015
Og HLT mener at de kan hjelpe til med saken.

Kanskje er HLT Pinsebevegelsens best bevarte hemmelighet? Få er i hvert fall klar over hva slags gull som uke etter uke sprøytes inn i årene på vitebegjærlige og kallsbevisste unge kristne studenter fra den vakre eiendommen ved Oslofjorden.

– Vi kombinerer åndskraft og akademia. Det blir krutt, forsikrer lærerne Bente Sandtorp (42) og David Aanje (30) ved HLT. Sammen med resten av lærerstaben, med rektor Karl Inge Tangen i spissen, har de fokus på å utruste framtidens kristne ledere i pentekostal karismatikk, kombinert med akademisk kunnskap. Samtidig har man fokus på lederutdanning.

Kunnskap og utrustning

– I det ene øyeblikket fordyper vi oss i dype teologiske temaer. I neste øyeblikk betjener vi hverandre med nådegaver. I en sterk åndsatmosfære opplever vi at studentene får kunnskapsord til hverandre, mottar helbredelse og får visjoner, sier Bente Sandtorp og David Aanje til Korsets Seier.

– Vi er en høyskole og stiller høye krav til sannferdighet og troverdighet. Samtidig vil vi være et sted hvor studenter kan utrustes og få kraft til å tjene i kirke og organisasjonsliv og resten av verden.

LES OGSÅ: Kjernen i ledelse er like vakker som den er effektiv

– Vårt mål er å utdanne reflekterte praktikere som kan bygge Guds rike både med solid teologisk kunnskap og nådegaver i funksjon, fortsetter Bente Sandtorp.

– Pastorer må bli bedre ledereREKTOR: HLT-rektor Karl Inge Tangen, fra graduasjonsfesten i 2014.
Copyright: KS arkiv
Hun er lærer og studentpastor ved HLT. Bak seg har hun en master i verdibasert ledelse og erfaring som ungdomspastor. Ved siden av jobben på HLT er hun veileder i Baptistsamfunnet og er involvert i menighetsplanting i Oslo øst.

– Studier ved HLT er for alle, mener Sandtorp.

– For hva er tjeneste? Vi må tenke kristen ledelse og tjeneste uansett hva vi gjør. Det studentene lærer her skal ikke bare formidles i menighetslokalet, men omsettes inn i den verden vi lever i.

Modig lederskap

HLT-lærerne tror at vår tid krever modig lederskap fra mennesker med brennende hjerter og klare tanker. Framtiden tilhører dem som bruker sitt intellekt til ære for Gud og hjelp til mennesker. På en spesiell måte ønsker HLT å forene elementer som tradisjonelt har vært holdt fra hverandre eller oppfattet som motsetninger.

– Kunnskap er viktig i et kunnskapssamfunn. Mens folk flest i dag fordyper seg innen sine fagområder, finnes det lite kultur for fordypning blant pastorer og ledere i frikirke-Norge. I dag er dette viktig for å kunne betjene den virkeligheten vi er en del av, sier David Aanje.

Han underviser i Det nye testamente, kirkehistorie, samfunnsanalyse og relasjonell ledelse. Selv har han en master i teologi og har vært ungdomspastor i ni år i Livets Senter i Hamar. Fra 2016 går han inn i pastortjeneste der ved siden av jobben ved HLT.

LES OGSÅ: En solid invitasjonskultur

– Det sitter godt utdannede mennesker i våre kirker. Det krever at vi ikke bare har kunnskap, men også har evnen til å tenke kritisk, se en helhet og formidle balanse. Når det gjelder teologien er det viktig at vi ikke presenterer klipp og lim-versjonen av Bibelen, men en forkynnelse med basis i at alle vers står i en kontekst, sier Aanje.

– Vi lever i en virkelighet der vi påvirkes av mange ulike teologiske strømninger. Solid teologisk kunnskap er en hjelp til å unngå vranglære. I troslære får man hjelp til å forstå helheten i trosinnholdet, noe som gir en større horisont for forkynnelsen.

Han peker på at internett har krympet samfunnet.

LES OGSÅ: Lovsang forvandler oss

– Vi får inn stemmer fra hele verden og impulser fra ulike kristne miljøer og ledere. En bakside av dette er at folk plukker og setter sammen etter som de vil. Andre blir forvirret av ledere som skifter retning og mening. I en slik tid er det viktig å bygge en solid grunn for hva man tror på. Som kristen leder må man kunne reflektere seg fram til synspunkter, samt være i stand til å ta med seg andre på reisen.

Sandtorp og Aanje mener også at unge kristne bør studere teologi for sitt eget troslivs skyld.

Fra hjertet til hodet

– Det står om jødene at de gransket skriftene hver eneste dag for sin egen oppbyggelses skyld. Når vi forstår mer, vil også den åndelige dimensjonen i våre liv bli dypere. Det resulterer i rikere og mer målbevisst tro og liv, sier Aanje.

– Som kristne er det viktig at vi kan forsvare vår tro. I faget apologetikk underviser vi om hvorfor vi tror det vi tror. Det er viktig å få troen fra hodet og ned i hjertet, men det er også viktig at den går fra hjertet til hodet. Når vi skal møte folk flest med våre vitnesbyrd og vår tro, bør vi kunne ha gode svar på hvorfor vi tror på Bibelen, sier Sandtorp.

Pastorer må bli bedre ledere.

HLT tilbyr i tillegg til teologisk kompetanse, solid undervisning i ledelse. Sandtorp brenner for at pastorer og menighetsledere ikke bare skal ha teologisk kunnskap og åndelig innsikt, men også bli gode ledere.

– For oss er troen grunnleggende, men den trenger ben å gå på. Ledelse gjør troen handlekraftig, og gir redskaper som setter individer og organisasjoner i stand til å leve ut sitt oppdrag og potensial. Flesteparten av de som betjener menigheter trenger å dyktiggjøre seg på ledelse. Mange er gode på å preke og formidle, men vet ikke hvordan de skal lede en stab, bygge team og trene nye ledere. Derfor er kombinasjonen teologi og ledelse helt super, sier Sandtorp.

LES OGSÅ: Om å stå under lederskap

– En viktig del av det å være pastor, er å lede mennesker og trene nye ledere. Disippelgjøring og ledertrening krever kunnskap om hvordan man leder andre.

Helbredelser

Aanje og Sandtorp vektlegger skolens samlinger der man tar tid til bønn, lovsang og Den Hellige Ånds ledelse.

– Teori og praksis må gå hånd i hånd. Vi opplever ofte en sterk atmosfære i disse samlingene og betjener hverandre med nådegaver, kunnskapsord og forbønn.  

 
 
Powered by Cornerstone