Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Jesu egen ledelsesmodell
Copyright
: Shutterstock

Jesu egen ledelsesmodell

 
 
 
 
Av Bernt Torgussen
Publisert 21. April 2015
Kjernen i ledelse er like vakker som den er effektiv.

Johannes 9,39-41: «Da sa Jesus: 'Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.' Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: 'Kanskje vi også er blinde?' Jesus svarte: 'Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ Derfor blir deres synd stående.'»

Jesus har her en dialog med fariseerne, de lovlærde som var hyrder for Guds folk. De føler seg avkledd av Jesu undervisning om at «de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde».

LES OGSÅ: En solid invitasjonskultur

Samtalen springer ut fra diskusjonene etter helbredelsen av mannen som var født blind. Jesus penser denne over fra fysisk blindhet til åndelig blindhet.

Å tro på Jesus betyr å kunne se åndelig, i motsetning til ikke å tro på ham og framdeles være blind. Fariseerne ville nok gjerne ha del i Jesu åpenbaring, men ikke om det innebar en erkjennelse av at også de har vært blinde.

Denne stoltheten har alltid vært, og vil alltid være, en av de største farene for et åndelig lederskap. Fariseerne var ikke bare blinde, men de var også falske hyrder som Jesus beskriver som tyver og røvere. 

Hyrde

Ordet «hyrde» som Jesus bruker her, er det samme som Paulus benytter i Ef 4,11. En hyrde leder, gir næring og beskytter en flokk. Jesus viser med all tydelighet hva denne tjenesten innebærer når han sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene» (Joh 10,11). Han utdyper hva hyrdetjenesten innebærer: «...Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg...» (Joh 10,14). Den nære og fortrolige relasjonen til Faderen og Sønnen er et forbilde for relasjonen mellom hyrden og sauene: «...likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen» (Joh 10,15).

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Jesu egen ledelsesmodellDEN GODE HYRDE: «Jeg er den gode hyrde som gir sitt liv for sauene,» sier Jesus i Joh 10,11.
Copyright: Shutterstock

Ekte eller falsk

Jesus er svært tydelig på at vi ikke må anerkjenne enhver som gjør krav på å være hyrde eller som vil ha innflytelse i kirken. Vi gjenkjenner en ekte hyrde ved at Jesus løftes opp, at hans Ord og kraft er sentralt, og at all ære tilfaller ham. Bibelen forutsier at det vil komme mange falske profeter som vil føre folket vill (Matt 24,11).

De avslører seg vet at de «klatrer over et annet sted», noe som indikerer at de går utenom Kristus, som alene er døren inn til fårene. Et typisk trekk er tendensen til å knytte mennesker til seg selv mer enn til Kristus. Når det skjer, skal vi være på vakt.

LES OGSÅ: ABC i menighetsplanting

Leder til Jesus

Jesus sammenligner kirken med en saueflokk, eller «Sauekveen», der Jesus samler sitt folk. Gode hyrder leder folket direkte til Jesus og lærer dem å relatere til ham. Selv når de går foran, er synlige og tydelige i sitt lederskap, er det et uomtvistelig tegn på deres ekthet at folket knyttes til Jesus.

Innenfra og ut

«Sauene hører hans røst...» viser med all tydelighet hvordan Jesus ønsker å relatere til sitt folk, og hvordan et åndelig lederskap skal fungere. I den nye pakt kan vi alle høre Guds røst. Jesus sa; «Mine sauer hører min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg» (Joh 10, 27).

Om den gamle pakt bar preg av en «utenfra og inn»-orientering, har Jesus opprettet en ny pakt – den nye pakt – som preges av en «innenfra og ut»-orientering. Vi ledes innenfra av Den Hellige Ånd som bor i oss. Åndelig lederskap tar ikke plassen for Åndens ledelse, men vil tvert imot styrke den troendes tro på og evne til å leve ut fra Jesus selv.

Kjenner igjen stemmen

Det er vakkert når de troende gjenkjenner Jesus og Åndens stemme gjennom hyrdens forkynnelse og formaning. Lydighet, slik den omtales i Skriften, handler ikke om blindt å lyde en sterk leder. Det er for mange historier om ledere som utøver makt gjennom ulike former for maktspråk, og spiller på frykt og utrygghet hos mennesker. Det finnes en høyere vei. Jesus beskriver den slik; «...sauene hører hans røst, og han kaller sine egne sauer ved navn og leder dem ut».

Kjernen i ledelse, slik vi finner den modellert i Bibelen, er like vakker som den er effektiv: «...for de kjenner røsten hans. Men en fremmed vil de slett ikke følge; de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke røsten til den fremmede».

LES OGSÅ: Om å stå under lederskap

Farene for å la seg manipulere og kontrollere er definitivt til stede, men det er godt å vite at Ånden har lagt ned i oss en evne til å skjelne det ekte fra det falske.

En ekte hyrde vil løfte fram verdien og potensialet hos den en leder på en slik måte at den enkelte begynner å se det i seg selv. Det motsatte er å redusere folk og selv framstå stor og betydningsfull.

Slitesterk modell

Dette var så fjernt fra fariseernes tenkemåte, at de skjønte ingenting av det Jesus sa her. De hadde et annet paradigme i hodet og var ute av stand til å koble seg på den nye definisjonen av lederskap. Hver tid har hatt sin modell for ledelse, sine idealer og rollemodeller.

Jesus ga oss denne, en slitesterk, effektiv og sårt tiltrengt modell for lederskap som Guds folk vil trenge mer enn noen gang i tiden som kommer.  

 
 
Powered by Cornerstone