Lederskap Korsets Seier
Siste fra bloggen
En solid invitasjonskultur
Når Guds kjærlighet treffer deg vil du gjerne dele den!
Les hele innlegget
ABC i menighetsplanting
-Vi skal gjøre det enkelt å plante menighet i Pinsebevegelsen, skriver leder for PLANT Fred Håberg.
Les hele innlegget
Om å stå under lederskap
Bli kvitt lederallergien. Søk å bli lett å lede!
Les hele innlegget
Kobler livet, teologi og pinsekraft
Copyright
: Matunda Bigirimana

Kobler livet, teologi og pinsekraft

 
 
 
 
Av Anne Gustavsen
Publisert 12. Mars 2015
Hva skjer hvis vi ofrer teologien på relevansens alter?

Det moderne mennesket utfører nyreligiøse øvelser mens de lytter på Hillsong-lovsang. De deler frimodig sitt vitnesbyrd og engasjerer seg i kirken, men lever ubesværet som samboere.

Hvordan kan vi bygge og lede kirker som både er relevante for det moderne mennesket, men samtidig ha en tydelig og bibeltro teologisk integritet?

LES OGSÅ: Om å stå under lederskap

Ballast

– Svaret er å gi pastorer og menighetsledere en teologisk ballast som gjør at de både selv kan stå stødig og veilede andre rett, sier Karl Inge Tangen og Per-Erik Skogestad til Lederskap.

Karl Inge Tangen er rektor ved Høyskolen for Teologi og Ledelse, og har i tillegg fått et mandat fra Pinsebevegelsens Lederråd om å bygge opp Teologiskolen, et forum der dagens pinseledere kan få teologisk tyngde i møte med det samfunnet man skal nå med evangeliet. Sammen med seg i oppbyggingen av Teologiskolen har han forkynner og menighetsmentor Per-Erik Skogestad som prosjektleder.

– Teologiskolen skal tilby modulbasert undervisning over seks aktuelle temeaer, tilrettelagt for alle med et lederansvar i en menighet. Vi tenker at denne skolen skal være menighetsbyggerens og lederens beste venn. Vi vil koble teologien med pinsekarismatisk spiritualitet og Den Hellige Ånds kraft, sier Karl Inge Tangen.

– Pinsebevegelsen må ha ledere som forstår tidene vi lever i, lar seg lede av Den Hellige Ånd og stadig tilegner seg kunnskap om sannheten som setter mennesker fri. Vi håper mange vil ta skrittet og investere tid til å bli enda mer effektive i å føre mennesker fram til modenhet i Kristus.

BRIAN HOUSTON: Livets sju viktigste beslutninger

Teologiske trender

– I tillegg til den religiøse forvirringen blant dagens mennesker, møter vi stadig oftere nye teologiske trender og vi ser profilerte kristenledere som skifter retning, påpeker Skogestad.

– Vi henger oss på teologiske trender fra voksende menigheter uten å tenke over teologien i det de gjør. Vi kan verken holde katolisisme, liberal teologi, nykalvinisme eller usunn forkynnelse som gir løfter om helbredelse hvis du gir penger, unna oss. Vi får det inn via mobilen, podcast og YouTube, sier han.

– I tillegg må vi som menighetsledere forholde oss til et sjenerelt høyere utdanningsnivå blant folk, noe som gjør at pastorene bør ha et høyere nivå på sin troslære. Teologiskolen vil tilby dette, samtidig som vi er nøye med at teologi og levd liv hører sammen, sier Skogestad og Tangen.

LES OGSÅ: Livet i gullfiskbollen

Konsekvenser

De to tror at det er viktig at dagens ledere reflekterer mer teologisk over det man praktiserer, og forstår at man må ta konsekvensene av det man lærer fullt ut. Det er altfor enkelt å neglisjere teologien for å henge seg på popularitetstrender i det åndelige landsskapet.

En annen utfordring dagens kristenledere står i, er det multikulturelle samfunnet der de man skal betjene ofte forer seg med forkynnelse og undervisning fra podcast-pastorer og store tv-predikanter.

– Alle ser på en pastor, som ikke ser dem. Det kan lett skape en fordreid virkelighet, og gjør behovet for tydelige og teologisk stødige lokale pastorer enda viktigere, mener de to.

Videre beskriver Tangen 30-åringene i dagens Norge så relasjonelle at man står i fare for å ofre all teologi på relasjonenes alter. Derfor må vi hjelpe folk til å navigere rett i dagens virkelighet.

LES OGSÅ: Våre grå gudstjenester

Teologisk integritet

– I denne virkeligheten trenger vi å ha teologisk integritet, så vi forblir sanne mot det grunnleggende, konservative bibelsynet, men i ny språkdrakt. Slik kan vi framstå relevante og rause, men koblet sammen med sunn dømmekraft, sier Skogestad.

– En av utfordringene er: Hvordan kan vi bygge misjonale menigheter uten nødvendigvis å kopiere stil og form utenifra? Hvordan spiller vi hverandre gode og hvordan kan vi bli gode kirker for mennesker som ikke tror?

Tangen forteller at i prosessen med å forberede Teologiskolen, vil man etablere ulike læringsfellesskap som i et fellesskap av fagfolk, teologer og folk med praktisk erfaring, utvikle en teologi som har kontakt med det som skjer i Pinsebevegelsen.

– Ledelse er en stadig læring, noe man aldri bli ferdig med, derfor tror vi læringsfellesskap vil trene oss til å skape arenaer med rom for god refleksjon og modellerer gode samtalefora for Pinsebevegelsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kobler livet, teologi og pinsekraftTEOLOGI: Ledelse er stadig læring, sier rektor Karl Inge Tangen og prosjektleder Per-Erik Skogestad.
CopyrightAnne Gustavsen

– Temaene vil følge de fire Led-konferansenes fire fokusområder og tilby følgende kurs:

1. Teolgi for det 21. århundre.
2. Kristen etikk i møte med dagens samfunn.
3. Bibelteologi.
4. Misjonale kirker i det 21. århundret.
5. Misjonale kirker og livslang læring.
6. Å lede i det 21. århundret.

Avhengig av Ånden 

– Teologisk utdanning er ingen trussel mot karismatikken. Vi vil ha stort fokus på spiritualiteten og være avhengige av Ånden i prosessen. Åndens liv må påvirke vår teologi. Men teologien er viktig fordi den gjør oss klar over grøfter og farer ved ensidighet, og den hjelper oss å stå fast på Bibelens ord i en tid der alt forandrer seg og få ting kalles for sant, sier Skogestad og Tangen.  

    Teologiskolen

 ■ Karl Inge Tangen, rektor ved Høyskolen for Teologi og Ledelse, og har fått et mandat fra Pinsebevegelsens Lederråd om å bygge opp Teologiskolen, et forum der dagens pinseledere kan få teologisk tyngde i møte med det samfunnet man skal nå med evangeliet.

 ■ Teologiskolen ser for seg oppstart høsten 2015. Det blir en modul per halvår fordelt på to torsdager og fredager. De tre første kursene ligger i HLTs grunnfagsundervisning og vil gi 30 studiepoeng. De tre siste temaene vil bli skreddersydd i forhold til Pinsebevegelsens visjon. Selve lokaliseringen vil bli fordelt på øst, vest og nord. Datoer og påmelding skjer via egen hjemmeside, www. teologiskolen.no. 


 
 
Powered by Cornerstone